Otevřít hlavní menu

Vodíková křehkost

Vodíková křehkost je proces, kdy se kovy, zejména ocel, stávají křehkými následkem působení vodíku. Příčinou je difuze vodíku do krystalové mřížky kovu, například při svařování, což se označuje jako tzv. fish eye vada. Při svařování dojde k difuzi vodíku do svaru (ať nedostatečnou ochranou atmosférou svaru, nebo špatným technologickým postupem) a jeho uvěznění v mřížce kovu. Po čase dojde k rekombinaci vodíku a vodík se změní z 2H na H2, a tím zvětší svůj objem, takže vzniknou vnitřní napětí. Při zatížení svaru pak dojde k jeho prasknutí.