Otevřít hlavní menu

PopisEditovat

Vlajku tvoří tři vodorovné pruhy červený – bílý – červený ve shodném poměru. V horním rohu vlajky je modré karé obsahující 13 bílých pěticípých hvězd vytvářejících kruh. Každá z hvězd je pootočena tak, aby dva její cípy směřovaly do kruhu a ostatní tři ven. Hvězdy symbolizují spojení třinácti původních států USA. Uvnitř kruhu je státní znak Georgie, jedná se o vnitřní část lícové strany státní pečeti Georgie. Ta zobrazuje tři sloupy podepírající klenbu s nápisem CONSTITUTION (česky Ústava). Sloupy, symbolizující tři pilíře vlády: zákonodárnou, výkonnou a soudní, jsou omotány stuhami se státním mottem: WISDOM, JUSTICE, MODERATION (česky Moudrost, spravedlnost a umírněnost). U prostředního sloupu stojí na stráži muž oblečený v koloniálním oděvu, jako voják z americké revoluce. V ruce drží meč symbolizující obranu ústavy. Pod tímto znakem je motto: IN GOD WE TRUST (česky Věříme v Boha).[1]

Slib věrnostiEditovat

I pledge allegiance to the Georgia Flag and to the principles for which it stands: Wisdom, Justice, Moderation![2]
Slibuji věrnost vlajce Georgie a zásadám, které představuje: Moudrost, spravedlnosti, umírněnost!

HistorieEditovat

Georgie svou vlajku často měnila, je také na prvním místě v USA v počtu změn svých státních vlajek.

  Neoficiální vlajka Georgie do roku 1879
  Státní vlajka Georgie v letech 18791902
  Státní vlajka Georgie v letech 19021906
  Státní vlajka Georgie v letech 19061920
  Státní vlajka Georgie v letech 19201956
  Státní vlajka Georgie v letech 19562001
  Státní vlajka Georgie v letech 20012003

OdkazyEditovat