Veřejná moc je moc, tedy schopnost autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech jednotlivců i sociálních skupin bez ohledu na jejich vůli, která vyjadřuje veřejný zájem.[1] Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech je takto rozhodováno, přitom není v rovnoprávném postavení s orgánem veřejné moci a obsah rozhodnutí na jeho vůli nezávisí.[2]

V rámci veřejné moci se rozlišuje:[1]

Výkon veřejné moci provádějí orgány té které instituce, která touto mocí disponuje, ale vždy pouze na základě a v mezích zákona (secundum et intra legem).[1]

Reference editovat

  1. a b c HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. Heslo Veřejná moc. 
  2. Usnesení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 9. června 1992, sp. zn. I. ÚS 191/92, publikováno pod č. 3/1992 Sbírky usnesení a nálezů, [cit. 2015-01-27]. Dostupné online.