Vazby pletenin

Vazba určuje způsob provázání nití v pletenině.

Střída vazby je nejmenší soustava vazebních prvků, která se v pletenině v příčném i podélném směru opakuje. Velikost střídy se udává počtem sloupků a počtem řádků.

Z několika základních se odvozují desítky vedlejších druhů vazeb.[1]

Podle české odborné literatury se hlavní druhy vazeb rozdělují následovně:[2]

Druh pleteniny zátažná osnovní
Skupina vazeb jednolícní oboulícní obourubní jednolícní oboulícní
Vazba hladká žebrová vzorová trikotová hladká
krytá plisé chytová suknová prolamovaná
proužková nopová prolamovaná keprová žebrová
plyšová interloková krytá podélná žebra příčné vlny
intarziová žakárová příčné vlny milanés krytá
lisovaná vyšívaná intarziová tylová plyšová
vyšívaná atd. osmizámková proužková markyzetová simplexová atd.


Vazby zátažných pleteninEditovat

 
Schéma jednolícní vazby (lícní strana pleteniny)

[3] V zátažné pletenině se tvoří očka a ostatní vazební prvky ve směru řádku. Celý řádek (a celá pletenina) může sestávat jen z jedné niti.

V odborné literatuře se obvykle uvádí čtyři základní skupiny vazeb:

  • jednolícní (s označením R-L), u které jsou na lícní straně pleteniny viditelná jen lícní a na rubní straně jen rubní očka. Pletenina se dá zhotovit jen s jedním systémem jehel
  • oboulícní (R-R ), kde se na obou stranách pleteniny střídají sloupky z lícních se sloupky z rubních oček. V každém sloupku se však nachází buďto jen lícní nebo jen rubní očka. Pleteniny jsou v příčném směru roztažnější než výrobky s jednolícní vazbou
  • obourubní (L-L), kde jsou ve volně ložené pletenině viditelná jen rubní očka. Teprve v napnutém stavu se na výrobku ukazují ve sloupcích střídavě lícní a rubní očka. Ke zhotovení vazby jsou na stroji nutná dvě jehlová lůžka
  • interloková (RRG) vzniká prostoupením dvou oboulícních úpletů

Pleteniny s hladkou vazbouEditovat

Vazby osnovních pleteninEditovat

 
Jednolícní trikotová osnovní vazba

[4] V osnovní pletenině se tvoří očka a ostatní vazební prvky z každé jednotlivé niti ve směru sloupku. Každé očko v řádku pleteniny vzniká ze samostatné niti.

U osnovních pletenin jsou všeobecně známé jen jednolícní a oboulícní vazby, se speciálními jehlami se na osnovních strojích nechají zhotovit také (zřídka používané) obourubní vazby.

V zahraničí, například v německy mluvících zemích se najde rozdělení osnovních vazeb do 7 základních skupin:

 
Oboulícní hladká osnovní vazba

Schéma osnovních vazeb s otevřeným kladenímEditovat

("anglický" způsob nákresu)

ReferenceEditovat

  1. Vazební prvky pleteniny [online].  e-LTex, 2020 [cit. 2020-08-10]. Dostupné online. (česky) 
  2. Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka (SNTL Praha 1981), str. 706-731
  3. Vazby zátažné hladké [online].  e-LTex, 2020 [cit. 2020-08-10]. Dostupné online. (česky) 
  4. Vazby osnovní [online].  e-LTex, 2020 [cit. 2020-08-10]. Dostupné online. (česky) 

LiteraturaEditovat

  • Denninger/Giese: Textil- und Modelexikon, ISBN 3-87150-848-9 Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2006, str. 440
  • Maschentechnik (Arbeitgeberkreis Gesamttextil Frankfurt/Main 1979)

Externí odkazyEditovat