Variometr

Variometr je přístroj, který se používá zejména na palubách letadel pro indikaci rychlosti, jakou letoun mění výšku. Pilot s jeho pomocí zjistí například, že letoun v dané chvíli klesá rychlostí 5 m/s, nebo že okamžitá rychlost stoupání je 3 m/s. V anglosaských zemích a v civilním letectví se používají jednotky ft/min (stopy za minutu).

obrázek stupnice variometru v kabině letadla
variometr pro závěsné létání

Funkce přístroje je založena na měření rychlosti změny statického tlaku okolního vzduchu. Je známo, že se vzrůstající výškou se tlak vzduchu snižuje a variometr tedy vyhodnocuje rychlost změny a její trend. Když se tlak okolního vzduchu zvyšuje, přístroj to vyhodnocuje jako klesání letounu, když se tlak vzduchu snižuje, variometr indikuje stoupání.

Variometry se podle své konstrukce dělí na křidélkové (rozdíl venkovního proměnného tlaku a tlaku uvnitř pouzdra vyhodnocuje mechanismus se otočným křidélkem) a membránové (referenční tlak je vytvořen v prostoru, uzavřeném membránou - její deformace se přenáší na ručičku). Křidélkové variometry se pro své minimální zpoždění používají zejména ve větroních.

Schematické znázornění fungování variometru