Otevřít hlavní menu

Východočeský diametr je záměr modernizace železničního spojení měst Chrudim - Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, který má odstranit současnou nedostačující kapacitu a zastaralý stav železniční infrastruktury v této aglomerační ose spojující dvě krajská města s jižním a severním okrajem východních Čech.

Záměr řeší současný nevyhovující stav trati Pardubice - Hradec Králové, v době přijetí záměru jednokolejné, a také nutnost jízdy vlaků úvratí mezi Pardubicemi a blízkou Chrudimí (v důsledku toho činí jízdní doba vlaku 23 min., zatímco autobusu 13 min.) a zahrnuje

Záměr je podmínkou pro zavedení pro cestující atraktivního taktového jízdního řádu příměstské železnice na této relaci (30 min. interval zastávkových vlaků a stejný interval zrychlených vlaků, výhledově 15 min. pro oba typy vlaků) a pro rozvoj integrovaného dopravního systému.

Na modernizovaném úseku Stéblová - Opatovice nad Labem byla zřízena nová zastávka Opatovice nad Labem blíže k obci, než je dosavadní stanice; ta proto byla od prosince 2014 přejmenována na Opatovice nad Labem-Pohřebačka[2].

Na záměr navazuje výstavba nové trati pro přímé spojení z Hradce Králové (Prahy) do Náchoda (nyní jsou potřeba hned dvě úvrati, ve Václavicích a Starkoči).

OdkazyEditovat