Východní jihoslovanské jazyky

skupina jazyků

Východní jihoslovanské jazyky jsou:

Balkánské slovanské území.
     torlačtina
makedonština
     severní makedonština
     západní makedonština
     centrální makedonština
     jižní makedonština
     východní makedonština
bulharština
     západní bulharština
     rupská bulharština
     balkánská bulharština
     moesijská bulharština