Výběrový průměr

Výběrový průměr se používá v matematické statistice, kde hlavním úkolem je rozbor dat, která jsme získali na základě pokusů nebo nezávislými experimenty. Na těchto datech zkoumáme náhodnou veličinu X, statistický znak X.

Nechť je náhodný výběr rozsahu n příslušný statistickému znaku X. Výběrovou funkci

nazýváme výběrový průměr.