Urijáš

rozcestník

Jméno Urijáš (Uriáš, Úrijáš; hebr. אוריה Úrijáh) se ve Starém zákoně vyskytuje několikrát. Jedná se o následující postavy:

  • Manžel Batšeby, původem Chetita. David jej nechal zabít v bitvě, aby si mohl vzít za ženu jeho ženu, která s ním již byla těhotná, a aby tak zamaskoval své provinění. (2 Samuelova 10-11)
  • Kněz v Jeruzalémském chrámu za vlády krále Achaza (735-715 př. n. l.). Král mu nařídil, aby postavil v chrámu oltář podle vzoru, jaký viděl v Damašku. (2. královská 16)
  • Prorok Úrijáš, současník proroka Jeremjáše. Stejně jako Jeremjáš byl za svá slova pronásledován, avšak na rozdíl od Jeremjáše nakonec zaplatil životem. Aby nemusel zemřít, utekl do Egypta. Avšak vyslanci krále Jójakíma (609-598 př. n. l.) si pro něj přišli, přivedli ho zpět a král ho zabil vlastní rukou. (Jeremjáš 26)