Unicela je konvekční bouře tvořená jen jednou bouřkovou buňkou (cumulonimbem). Velikost krup nepřesahuje 3 cm, rychlost větru je do 30 m/s a srážkové úhrny do 50 mm/h. Společně s multicelou je to nejběžnější druh konvekční bouře. Má malou rozlohu a poměrně krátkou životnost.

Unicela

Výskyt tornáda lze u tohoto typu bouřky téměř vyloučit; když už se tornádo objeví, je jen velmi slabé. Unicela většinou napáchá jen malé a nebo vůbec žádné škody. Ojediněle se vyskytují microbursty, které jsou většinou slabé a mají krátké trvání. Shelf cloud se objevuje ne zcela běžně, ale není zcela vyloučen, rotující wall cloud je vyloučen naprosto, protože unicela nerotuje kolem své vertikální osy jako supercela.

Vznik editovat

Pro vznik unicely je stejně jako u ostatních druhů konvekčních bouří zapotřebí labilita vzduchové hmoty a vysoká relativní vlhkost vzduchu.

Stádia vývoje unicely editovat

  • Stádium vývoje – bouře existuje v podobě oblaku cumulonimbus calvus, většinou bez výrazných doprovodných jevů.
  • Stádium zralosti – v tomto stádiu se bouře nachází, pokud se již objevila kovadlina, tedy existuje jako oblak cumulonimbus capillatus incus.
  • Stádium rozpadu – existuje již pouze horní část oblaku, ze které vypadávají silné srážky; z důvodu absence stoupavého proudu se bouře zanedlouho rozpustí.