Ucpávka je druh těsnění, kterým se zamezuje průchodu oddělených kapalin a plynů kolem os, hřídelí, tyčí, táhel a plunžrů, které procházejí skrz oddělující bariéru.

Od jiných druhů těsnění (například pístní kroužek) se ucpávka liší tím, že je montována nikoliv na procházející předmět, ale na oddělující bariéru.

Ucpávky parních strojůEditovat

Konstrukce ucpávek byla velmi důležitá v období rozvoje parních strojů, kdy bylo třeba ovládat mechanické díly uvnitř nádob s horkou párou. Během té doby bylo vyvinuto mnoho konstrukcí ucpávek. Obvyklé druhy ucpávek se skládaly z několika vrstev azbesto-grafitové šňůry stlačené šrouby kolem průchozí tyče.

Druhy parních ucpávekEditovat

  • Schmidtova ucpávka - poměrně komplikovaná ucpávka, se sadou speciálně tvarovaných kovových kroužků z různých slitin. Umožňuje malý boční pohyb procházející osy. Byla užíváná pro těsnění pístní tyče.
  • Haubnerova ucpávka - jednodušší ucpávka se čtveřicí vložek, každá s dvojicí těsnicích kroužků
  • Huhnova ucpávka - konstrukčně podobná Haubnerově ucpávce, má ale jiný způsob přitlačování těsnicích kroužků
  • Labyrintová ucpávka - soustava kroužků vytváří labyrint, který snižuje únik páry; labyrintové ucpávky se nejvíce používají pro utěsnění prostorů mezi rozváděcím kolem a rotorem parních turbín, dále pro oddělení parního prostoru turbíny a vnější strojovny, jsou používány i pro vysoké tlaky (VT díly TG → např. 5 MPa); tyto ucpávky jsou vhodně doplněny odsáváním/zahlcením jednotlivých prostorů mezi kroužky
  • Kingova ucpávka - kombinovaná ucpávka, těsnící pomocí měděného drátu a bavlněné vložky

Ucpávky v lodní dopravěEditovat

Ucpávky mají také velký význam v lodní dopravě, kde zajišťují vodotěsný průchod hřídele lodního šroubu trupem.

Externí odkazyEditovat