UB 12

československá umělecká skupina

Skupina UB 12 byla ve své době volným přátelským uskupením navzájem si blízkých uměleckých osobností. Vznikla kolem Aloise Vitíka, Václava Bartovského a Václava Boštíka v tzv. II. středisku Svazu čs. výtvarných umělců (SČVU), které po zrušení uměleckých spolků (1949) sdružovalo členy Umělecké besedy.

Historie UB 12 editovat

Původní název skupiny měl být 14 UB podle počtu členů, jimiž byli: Václav Bartovský , Václav Boštík, František Burant, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, Oldřich Smutný, Adriena Šimotová, Alois Vitík a Jiří Šetlík. Roku 1962 se přidala Alena Kučerová a o dva roky později Jaromír Zemina.

Jádro budoucí skupiny se začalo formovat již v 50. letech 20. století kolem Václava Bartovského. Tvořil je okruh výtvarníků a výtvarnic, kteří studovali na VŠUP, jako Mrázek, Jiří John, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická. Druhou klíčovou osobností stojící u zrodu UB 12 byl Václav Boštík, v jehož ateliéru se v roce 1953 konala výstava děl Stanislava Kolíbala, Jiřího Mrázka, Daisy Mrázkové, Jiřího Johna a Adrieny Šimotové. Prvním veřejným vystoupením ještě před ustavením skupiny byla výstava v Alšově síni roku 1957, které se zúčastnili Burant, Kolíbal, Prachatická, John a Šimotová. V té době však byla skupina ještě stále součástí SČVU. Osamostatnila se až v roce 1961.

V roce 1962 se konala historicky první výstava skupiny UB 12, která byla stranickou kritikou naprosto strhána a expozice musela být na pokyn KSČ přeinstalována. Poslední výstava se konala v roce 1965 v Brně a vzbudila neobyčejně kladný ohlas. V roce 1969 se skupina pod vlivem politických událostí začala rozpadat a v roce 1970 byla oficiálně zakázána. Retrospektivní výstavy UB 12 proběhly po roce 1990.

Umělci skupiny UB 12 nikdy netvořili díla bez obsahu, šlo jim o duchovní charakter projevu. Rovněž kladli důraz na respektování individuality a svobody projevu každého umělce a na specifičnost uměleckého díla.

Výstavy editovat

 • 1961 Realizace, Galerie Václava Špály, Praha
 • 1962 Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Československý spisovatel, Praha
 • 1964 Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění, Gottwaldov (Zlín)
 • 1964 Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
 • 1965 UB 12, Dům umění města Brna
 • 1967 Socha a kresba, Mánes, Praha
 • 1991 UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou
 • 1994 UB 12, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • 1994 UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 • 1994 UB 12, Galerie umění Karlovy Vary
 • 2007 UB 12, České muzeum hudby, Praha

Literatura editovat

 • UB 12 (Studie, rozhovory, dokumenty), Slavická M., 2006, 344 s., Gallery, Praha, ISBN 80-86990-07-9
 • UB 12, Boštík V a kol., 1994, kat. 41 s., Umělecká beseda, Praha
 • UB 12, Slavická Milena, 1990, kat. 8 s., České muzeum hudby, Praha
 • UB 12, Šetlík Jiří, 1965, kat. 28 s., Dům umění města Brna
 • Jiří Kotalík, Peter Leo, Miroslav Míčko, Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, kol. kat. 166 s., Städtische Kunstgalerie, Bochum 1965
 • Tvůrčí skupina UB 12, Šetlík Jiří, 1964, kat. 24 s., Oblastní galerie výtvarného umění Gottwaldov
 • UB 12, Zemina Jaromír, 1964, kat. 6 s., Galerie Nová síň, Praha
 • Tvůrčí skupina UB 12, Šetlík Jiří, 1962, kat. 16 s., Svaz československých výtvarných umělců, Praha


Externí odkazy editovat