Typizace (architektura)

unifikace rozměrů ve stavebnictví
(přesměrováno z Typizace)
Možná hledáte: Typizaci v literatuře, jde o umělecké zobecnění, výsledkem je typická postava.

Typizace je unifikace rozměrů ve stavebnictví. Unifikace rozměrů ve výstavbě umožňuje a stanovuje vytvořit předpoklady pro typizaci a normalizaci nejdůležitějších stavebních výrobků a prvků, a tím vytvořit přechod na jejich hromadnou výrobu průmyslovými metodami až po automatizaci jednotlivých výrobních postupů. Typizační činnost byla hlavně zaměřena na opakované použití.

Požadavek společnosti na stavebnictví, stavět rychle, ekonomicky a se sníženou pracností vedla v 50. letech 20. století k prefabrikovaným technologiím. Modulová soustava ve výstavbě vytváří na základě modulu rozměrovou a tvarovou skladebnost, vzájemnou zaměnitelnost, opakovanou použitelnost skladebných prvků, výrobků a zabudovaného zařízení. Variabilita konstrukční stavby s minimálním sortimentem dílců se řeší metodou otevřené typizace. Unifikace rozměrů sleduje snížení počtu druhovosti výrobků, což při určitém druhu typizovaných objektů umožňuje výrobu ve velkých sériích.

Začátky typizace na Slovensku

editovat

Na začátku 20. století se společnost měnila. Architektura nastupovala na cestu modernizace, nikoli však radikální, ale na cestu spojení tradice a moderní architektury. Jako první nastolila tuto cestu levicová avantgarda. Později se začaly objevovaly problémy s vážným nedostatkem bytových domů. Levné a rychlé řešení tohoto problému přinesla typizace. Konzervativně orientovaný architekt Dušan Jurkovič roce 1922 navrhl a postavil v Bratislavě na Župním náměstí prototyp malého montovaného domu z dřevěných panelů. Tento počin považujeme za první pokus o prefabrikaci. Později se na Slovensku změnily vlastnické poměry a v zestátnění a plánovaném hospodářství se mohli koncepce československé avantgardy uplatnit v dosud nebývalé míře. Stavitelem a architektem se stal stát, a tak zlikvidoval přirozenou hospodářskou soutěž. Nastoupil zlatý věk typizace, který trval až do rozpadu Československa.

Typizační směrnice

editovat

30. srpna roce 1971 vydala Československá socialistická republika sbírku zákonů, která obsahovala vyhlášku č. 75: Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě. Výsledným nástrojem typizace se staly typizační směrnice a typové podklady, které byly vypracovány na základě typizačních studií. Rovněž byla ustanovena funkce hlavního typizátora.

Příklady typizace na Slovensku

editovat

Nejlepším příkladem typizačních tendencí jsou panelové soustavy. Na Slovensku daly základ panelové výstavbě tzv. G - systémy a monolitické lité systémy, realizované na konci 50. let. V 60. letech se přistoupilo k novým typům T - 06 B a T - 08 B, v 70. letech k BA - NKS, B70 a P1.1.

I když první pokusy o typizaci a prefabrikaci bytových domů spadají na Slovensku do první poloviny 20. století, první panelák navrhl až začátkem 50. let 20. století Vladimír Karfík spolu s kolegy z techniky J. Harvančík, K. Šafránka a G. Tursunovom. Využil přitom zkušenosti z americké i zlínské etapy své práce. Panelový dům s vyztuženým rámem postavili v Bratislavě na Kmetově náměstí a dnes je technickou památkou.

Roku 1957 navrhl Štefan Svetko a kol. jako experiment první bratislavské sídliště na tehdejší ulici únorovém vítězství (nynější Račianska ulice). Dispozice těchto bytů jsou vypracovány díky obrovskému úsilí v mnohonásobných typizačních procedurách, které tehdy probíhaly jako významná, státem úzkostlivě sledována činnost.

Velkoplošný výstavba sídlišť byla možná i díky změně vlastnických poměrů. Po znárodnění v roce 1948 začaly růst např. v Bratislavě ty největší sídliště na Slovensku: Krasňany, Rača, Ružinov, Medzi jarkami, Dolní hony a nakonec Petržalka a další. Po roce 1989 se hromadná bytová výstavba na území Bratislavy zastavila. I přesto, že tyto obytné soubory s sebou přinášejí celou plejádu vážných společenských a ekonomických problémů, stále zde bydlí většina obyvatel měst (např. v Bratislavě 70%).

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Typizácia (architektúra) na slovenské Wikipedii.

Literatura

editovat
  • Tužinský, I.; Szomolányiová, K.: Pozemní stavitelství I, Bratislava, Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, 1987
  • Horniaková, L. a kol.: Konstrukce pozemních staveb I, Bratislava, Jaga group, 1999
  • Časopis Projekt 8/79

Externí odkazy

editovat