Tunomíle

Tunomíle je jednotka pro vyjádření fyzického objemu přepravních výkonů. Je součinem přepravovaného množství a přepravní vzdálenosti. Poprvé byla zavedena v USA v železniční společnosti Lousville & Nashville jejím generálním superintendentem a viceprezidentem Albertem Finkem. Jeho cílem bylo sledování nákladů na jednu tunomíli, které sloužilo jako kritérium hodnocení výkonnosti jednotlivých provozů. [1] V současnosti se pro vyjádření přepravního výkonu používá obdobná jednotka – tunový kilometr (tunokilometr – tkm)[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HRADECKÝ, Mojmír; LANČA, Jiří; ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2471-3. Kapitola 3.3, s. 57. 
  2. EISLER, Jan. Úvod do ekonomiky dopravy. Praha: CODEX Bohemia, 1998. Kapitola 6.1, s. 104. 

LiteraturaEditovat

HRADECKÝ, Mojmír; LANČA, Jiří; ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2471-3. Kapitola 3.3, s. 57. 
EISLER, Jan. Úvod do ekonomiky dopravy. Praha: CODEX Bohemia, 1998. Kapitola 6.1, s. 104.