Tuchlovický potok

potok ve Středočeském kraji

Tuchlovický potok začíná v obci Rynholec, kde vzniká několika přítoky dešťové kanalizace. Následně přitéká vyčištěná voda z rynholecké čističky odpadních vod. Následně protéká několika mokřady poblíž obce Vašírov. Významný přítok tvoří Zámecký potok který teče z Lán. V obci Tuchlovice přitéká do potoka několik vývodů z dešťové kanalizace, které v období dešťů tvoří významný přítok vody. Za Tuchlovicemi přitéká ještě vyčištěná voda z tuchlovické čističky odpadních vod a několik menších přítoků z okolních polí. Na okraji obce Srby přitéká spolu s Loděnickým potokem do Turyňského rybníku. Celková délka je 6 670 metrů.