Trestné střílení (lední hokej)

Trestné střílení v ledním hokeji se ukládá za porušení níže uvedených pravidel způsobem, že kotoučem položeným rozhodčím na střední bod vhazování hraje určený hráč, který se pokusí vstřelit brankáři provinivšího se mužstva branku, přičemž smí udělat jeden okruh ve svém obranném pásmu a pak musí postupovat k soupeřově brance. Jakmile je kotouč vystřelen, akce je dokončena, branky nemůže být dosaženo druhou střelou po odrazu jakéhokoli druhu. Jestliže hráč při provádění trestného střílení zlomí hůl, trestné střílení se považuje za skončené.

Hájit branku při trestném střílení může jen brankář nebo náhradní brankář, který musí zůstat ve svém brankovišti, dokud se hráč provádějící trestné střílení nedotkne kotouče. Při porušení tohoto pravidla nebo při faulu brankáře nechá rozhodčí trestné střílení dokončit, a jestliže se nezdaří, nařídí trestné střílení opakovat. Brankář se smí pokusit chytit střelu jakýmkoli způsobem s výjimkou hození hole nebo jakéhokoli předmětu; v takovém případě dojde k přiznání branky.

Jestliže brankář fauluje (podrazí, hákuje, seká holí), menší trest se neuloží, padne-li branka. Nepadne-li, trestné střílení se opakuje a menší trest se uloží. Větší trest se uloží vždy.

Jestliže brankář ruší nebo zneklidňuje hráče provádějícího trestné střílení, je napomenut, podruhé dostane osobní trest, potřetí osobní trest do konce utkání.

V následujících případech provede trestné střílení hráč, který byl faulován, případně kterého označí rozhodčí: úmyslné posunutí branky při breaku soupeře, hákování zezadu, nedovolené bránění, nedovolený vstup do hry, hození hole, podražení zezadu.

V následujících případech provede trestné střílení hráč vybraný kapitánem neprovinivšího se mužstva z hráčů, kteří byli na ledě v době, kdy došlo k přestupku: úmyslně chybné střídání v posledních dvou minutách hry, úmyslné posunutí branky v posledních dvou minutách hry, padnutí na kotouč v brankovišti, zvednutí kotouče z brankoviště.

Jestliže hráč určený k trestnému střílení je sám zraněn, smí provést trestné střílení jiný hráč, jestliže se sám dopustil přestupku, smí provést trestné střílení dříve, než je poslán na trestnou lavici. Výjimku tvoří osobní trest do konce utkání, disciplinární trest či trest ve hře. Při provádění trestného střílení se hráči musí stáhnout na hráčskou lavici.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat