Topeniště

prostor nebo zařízení v peci, topném kotli, parním kotli nebo kamnech

Topeniště je prostor v peci, kamnech nebo u kotle, kde se spaluje topivo (palivo).

Topeniště parní lokomotivy s otevřenými dvířky
Lokomotivní parní kotel, topeniště vlevo

Pevná paliva editovat

Topeniště na pevná paliva se rozdělují podle způsobu spalování:

  • Roštová – pevné kusové palivo se spaluje v klidné vrstvě na roštu
  • Prášková – rozemleté palivo se spaluje ve formě prášku. Spalování probíhá v letu v prostoru ohniště
  • Cyklónová – práškové palivo se spaluje ve vířivém prostoru (cyklonu) – palivo hoří rychleji a dosahuje vyšších teplot
  • Fluidní – rozdrcené palivo se spaluje ve vznosu (nadlehčováno proudem vzduchu, tj. fluidizováno). Kromě výhodného rozložení tepelné zátěže a vysoké účinnosti umožňuje i odsíření spalin, je ekologicky nejvýhodnější

Kapalná paliva editovat

Palivo se rozprašuje – lépe hoří. Hořáky na kapalná paliva rozprašují palivo na jemné kapičky, čehož se dosahuje stlačeným vzduchem nebo párou

Plynná paliva editovat

Plynné palivo se smísí se vzduchem a hoří. Podstata jako u kapalných paliv.

Související články editovat

Externí odkazy editovat