Time to live

parametr životnosti paketů protokolu IP

Time to live (TTL) je v informatice číslo, které omezuje dobu platnosti dat nebo počet průchodů paketů skrz aktivní prvky počítačové sítě.

TTL v IP datagramech

editovat

TTL je v IPv4 8bitová položka v hlavičce IP datagramu, která v počítačové síti omezuje jeho maximální dobu existence a chrání ji tak před zahlcením, které by mohly způsobit datagramy zacyklené v nekonečných smyčkách (způsobených chybou nebo nesprávným nastavením směrování). Položka TTL je nastavena na výchozí hodnotu při vytvoření datagramu (historicky 16, obvykle 64) a automaticky snižována alespoň o 1 při průchodu jakýmkoliv směrovačem. Po dosažení nuly je datagram zahozen a odesílatel je o tom informován ICMP zprávou Time Exceeded (zpráva číslo 11).

Položku TTL využívá ke své činnosti program traceroute.

Přesná definice podle RFC 791
Toto pole indikuje maximální dobu, kterou může datagram setrvat v síťovém systému. Pokud je hodnota tohoto pole nulová, pak musí být datagram zahozen. Čas je měřen v jednotkách sekund. Každý modul, který datagram zpracovává, musí snížit hodnotu TTL nejméně o jedna, a to i v případě, že ho zpracovává méně než sekundu. Cílem je zahození nedoručitelných datagramů a omezit maximální dobu existence datagramu.

TTL v DNS

editovat

TTL označuje v DNS maximální dobu, po kterou je možné uchovat data v cache pomocného (caching only) serveru. Obvyklá doba je 86400 sekund, což je 24 hodin. Delší povolená doba snižuje zátěž počítačové sítě, protože se nemusí opakovaně provádět DNS dotazy a kratší doba omezuje dobu, která je nutná k tomu, aby se všude na světě projevily změny provedené správcem DNS zóny (domény) na primárním DNS serveru (tj. aby všechny zastaralé údaje umístěné v cache nejrůznějších počítačů byly nahrazeny novými údaji).