Thrácký jezdec

božstvo

Thrácký jezdec či Heros je moderní pojmenování častého motivu lovce jedoucího na koni, který se objevuje na reliéfech z helénistického a římského bodobí starověké Thrákie, Makedonie a Moesie. Koho tento reliéf zobrazuje není jasné. Jeho časté užití na náhrobcích může naznačovat že se jedná o podsvětní božstvo, jiné hypotézy jej spojují se Sabaziem nebo mytickým thráckým králem Rhésem z Iliady, ale také s Apollónem, Asklépiem či Dionýsem.[1]

Thrácký jezdec se psem a kancem na basreliéfu z 3. století, Historické muzeum v Tetevenu

Jezdec bývá zobrazován s kopím, případně rohem hojnosti či obětní miskou, a za doprovodu psa poráží kance, lva či hada. Motiv se objevuje od 4. století př. n. l., od 3. století př. n. l. také na falérách a špercích. Nejvíce nálezů pochází z římské doby a jižní Thrákie.[2]

Za příklad Thráckého jezdce se dá považovat i Madarský jezdec, skalní reliéf z 8. století nacházející se v severním Bulharsku.


ReferenceEditovat

  1. PRUŠA, Libor. Vybrané aspekty popisu Thráků u řecky píšících autorů. Brno, 2016. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií. Vedoucí práce Juraj Franek. s. 49. Dostupné online.
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4178-1. S. 397–402. 

Externí odkazyEditovat