Textura (geologie)

uspořádání částic horniny

Textura, též stavba horniny, je vlastnost hornin, která charakterizuje prostorové uspořádání částic nerostů v hornině. Textura vypovídá mnohé o vzniku horniny.

Typy texturEditovat

Celistvá (kompaktní)Editovat

Nerosty nemají mezi sebou dutinky.

Pórovitá (vezikulární)Editovat

Nerosty mají mezi sebou dutinky. Obvyklá je pórovitá textura u některých vyvřelých hornin. Ty vznikají při uvolňování různých plynů při snižujícím se tlaku.

MandlovcováEditovat

Nerosty mají mezi sebou dutinky vyplněné zcela nebo zčásti druhotnými nerosty.

Všesměrná (masívní)Editovat

Nerostné součásti jsou uspořádány nahodile ve všech směrech, nejsou orientovány v jakémkoli směru. Součásti také nejsou uspořádány do různě tvarovaných útvarů, působí nahodile. Vlastnosti hornin se všesměrnou texturou jsou obvykle ve všech směrech stejné.

KulovitáEditovat

Nerostné součásti jsou uspořádány v kulovitých útvarech.

ParalelníEditovat

Nerostné součásti jsou uspořádány rovnoběžně vedle sebe. U některých hornin je skryta, takže ji lze odhalit až pod mikroskopem.

Související článkyEditovat