Tercius (Nový zákon)

Tercius byl podle Bible písař, který podle Pavlova diktátu psal list Římanům.

Další výskytEditovat

Zmínka o něm se objevuje v Listu Římanům 16:22, objevuje se dále v listu Galatským 6:11, Koloským 4:18, 2. Tesalonickým 3:17.

LiteraturaEditovat

  • DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1996. 1243 s. ISBN 80-85495-65-1. (čeština)