Teorie Mosiášova prvenství

Ilustrační obrázek Zlatých desek, kolem jejichž překladu (a hlavně přesného pořadí překladu) se točí teorie Mosiášova prvenství

Teorie Mosiášova prvenství je teorie o historickém vzniku Knihy Mormonovy, tedy amerického náboženského díla, které sepsal (nebo přeložil) teolog Joseph Smith. Tato teorie je založena kromě jiného na lingvistických rozborech[1].

Pozadí teorieEditovat

Jelikož původní začátek Knihy Mormonovy byl ztracen (jde o tzv. "116 stránek" Knihy Lehiovy), není zcela jasné, v jakém časovém sledu byly přeloženy dnešní knihy (části) v Knize Mormonově. Klasický pohled předpokládá, že Joseph Smith překládal (podle některých autorů "vymýšlel") Knihu Mormonovu od 1.Nefiho (první části) až do knihy Moroni (poslední části). Tato teorie se nazývá "teorie Nefiho prvenství".

Teorie Nefiho prvenství
116 stran - Kniha Lehi
1.
Nefi
2.
Nefi
Jákob Enos Jarom Omni Slova Mosiáš Alma Helaman 3.
Nefi
4.
Nefi
Mormon Eter Moroni
První přeložená kniha
po Knize Lehi
  Poslední přeložena
Kniha

Po ztrátě Knihy Lehi začal Joseph Smith s překladem 1.Nefiho.

Určité množství badatelů a historiků[2] však s tímto pořadím překladu nesouhlasí a razí teorii "Mosiášova prvenství".[3]

TezeEditovat

Teorie Mosiášova prvenství je založena na tom, že skutečné pořadí překladu "mormonských" knih bylo odlišné, než jaké je dnes. Současné oddíly Knihy Mormonovy začínají 1.Nefim a končí Knihou Moroni.

Joseph Smith podle teorie nejprve začal překládat (popřípadě psát příběh) tam, kde po ztrátě předchozích 116 stran skončil - tedy začal knihou Mosiáš. Smith údajně překládal původní Zlaté desky až ke knize Moroni, a teprve poté začal pracovat na oddílech 1.Nefi, 2. Nefi, Jákob až ke Slovům Mormonových.

Teorie Mosiášova prvenství
Ztracených 116 stran - Kniha Lehi
Mosiáš Alma Helaman 3
Nephi
4
Nephi
Mormon Eter Moroni
První přeložená kniha
po Knize Lehi
  Překlad pokračuje knihou
1.Nefi
1.
Nefi
2.
Nefi
Jákob Enos Jarom Omni Slova
Pokračování překladu
po knize Moroni
  Poslední přeložená
kniha

Po ztrátě Knihy Lehi překládal Joseph Smith nejprve oddíly Mosiáš až Moroni, a teprve poté oddíly 1.Nefi až Slova Mormonova

Kritika teorieEditovat

Existuje velké množství badatelů, kteří vyvracejí teorii Mosiášova prvenství.[4] Tito historici většinou souhlasí, že desky knih 1.Nefi - Slova Mormonova byly odděleny od zbytku a nacházely se na samotném konci Zlatých desek. Zastávají však názor, že podle samotného Smithe i dalších zúčastněných osob došlo k překladu těchto oddílů hned po ztrátě 116 stran Knihy Lehi.

LiteraturaEditovat

ReferenceEditovat

  1. Smith, Christopher C. (2012-11-15), "Worlds Without End: A Mormon Studies Roundtable", Withoutend.org (group blog), retrieved 2014-01-09
  2. Seznam badatelů, zastávajících teorii Mosiášova prvenství: Hyrum L. Andrus (1966, 124; 1968, 89-90), Edward H. Ashment, Richard L. Bushman (1984, 99, 223n67), Church Educational System curriculum writers (CES 1989, 59), Edwin J. Firmage (1992), Arthur Glen Foster, Jr. (1983, i, 48-53, 83, 205, 244-45, 252-55), the Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS 1987, 1:xi), Kenneth W. Godfrey (1988, 11-12), Dean C. Jessee (1970, 277-78), Stan Larson (1974, 16-20; 1977, 87-88), Dale L. Morgan (Walker 1986, 309-10), Max J. Parkin (1979, 69-70, 76, 84), Jerald a Sandra [p.399] Tanner (1989; 1990, 32-37), John A. Tvedtnes (1991, 202; 1992, 223),7 Dan Vogel (1988, 124n37), Wesley P. Walters (1990, 90, 93-94), John W. Welch a Tim Rathbone (1986, 1, 17, 21-22, 26-28, 33-39; 1992a, 212; 1992b, 2-4, 8; také Welch 1988, 46-47; 1990, 130-31, 134), and Robert John Woodford (1974, 203-204).
  3. Metcalfe, Brent Lee (1993), "The Priority of Mosiah: A Prelude to Book of Mormon Exegesis", New Approaches to the Book of Mormon, Salt Lake City: Signature Books, pp. 395–444
  4. Ivan J. Barrett (1973, 86-88), Fawn M. Brodie (1971, 55, 57), Paul R. Cheesman (1973, 51-55), Richard O. Cowan (1984, 31), Francis W. Kirkham (1942, 222-25), and John J. Stewart (1966, 26-27)