Takeláž je soustava vybavení plachetnice, která slouží k přenosu síly větru na trup plavidla a její přeměnu v pohyb vpřed. Zpravidla se skládá ze stěžňů, ráhen, plachet, lanoví a příslušenství pro manipulacioplachtěním.

Takeláž lodi Cutty Sark
Takeláž

Stěžně

editovat

Stěžně jsou základním prvkem takeláže. Skládají se z několika částí. Spodní část zasazená v trupu se nazývá peň. Další části (obvykle 1 až 2) připevněné k peni se nazývají čnělky. Mezi stěžně patří i čelen, který je šikmo zasazen do přídě lodi. I čelen může mít čnělky. Stěžeň je na lodi stabilizován soustavou lan – stěhů, úpon a pardun.

 
Brámové ráhno bez plachty
 

Ráhna jsou upevněna na stěžních a nesou plachty.

Plachty

editovat

Mezi typy plachet patří např. příčná plachta, vratiplachta, či latinská plachta.

Více informací najdete pod heslem Plachta a v Kategorie:Lodní plachty.

Lanoví

editovat
 
Stěžeň s úponami:
1. Peň
2. Košová čnělka
3. Brámová čnělka
4. Úpony
5. Košové úpony
6. Brámové úpony

Lodní lanoví se dělí na pevné a pohyblivé. Do pevného spadají lana držící stěžeň. Do pohyblivého lanoví patří lana určená k ovládání ráhen a plachet.

Pevné lanoví

editovat

Lana, která drží stěžeň, se nazývají stěhy, úpony a zadní stěhy (parduny). Stěhy drží stěžeň směrem k přídi a zároveň nesou plachty – stěhovky. Úpony drží stěžeň směrem k bokům lodi a částečně k zádi a zároveň slouží jako provazové žebříky. Parduny drží čnělky stěžně směrem k zádi. Boční stěhy u starších plachetnic přidržují košovou čnělku k boku lodi.

Pohyblivé lanoví

editovat
Související informace naleznete také v článku Pohyblivé lanoví.

K ovládání ráhen slouží:

  • ráhnové otěže (neodborně nazývané zvratičky)
  • zdviže
  • topenanty / závěsníky

K ovládání ráhnových plachet slouží:

  • šoty (ve starší češtině škoty), lana napínající dolní rohy plachet
  • rohové kasouny (též nazývané gejtavy), lana přitahující dolní rohy vzhůru k ráhnu
  • kasouny, lana přitahující dolní a boční lem plachty vzhůru k ráhnu
  • buliny, lana napínající boční lem plachty dopředu při plavbě ostře na vítr

K ovládání podélných plachet, tj. kosatek a stěhovek slouží:

  • zdviže
  • spouště
  • šoty

Další podélné plachty jsou vratiplachty, které jsou dvojího typu: s pevným vratiráhnem, kde je horní lem plachty buďto připevněn nebo vytahován na pohyblivých jezdcích, nebo s pohyblivým vratiráhnem, kde je vzhůru na stěžeň vytaženo vratiráhno s připevněnou plachtou. Pevné vratiráhno mají větší plachetnice, obvykle ráhnové, pohyblivé menší typy plachetnic.


Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat