Otevřít hlavní menu
Třífázový transformátor chlazeny olejem.

Třífázový transformátor má jádro se třemi sloupky, na jednom sloupku mohou být dvě nebo tři vinutí. Jedná se o jeden ze základních stavebních prvků přenosové soustavy. Typické použití je tedy pro distribuci elektrické energie ve trojfázové soustavě - pro zvýšení napětí pro dálkový přenos a naopak snížení napětí pro distribuci v místních sítích nebo pro koncové uživatele.

Pro přenos energie se obvykle používá třívodičová třífázová soustava (fáze L1, L2, L3), tj. bez nulového vodiče. Pro koncovou spotřebu je naopak výhodná čtyřvodičová soustava (L1, L2, L3 a N), tj. s nulovým vodičem (N). Pokud má koncový spotřebitel třífázový přívod, má v síti napětí 400 V mezi jednotlivými fázemi (napětí mezi L1 a L2, L2 a L3, L3 a L1), nebo 230V mezi fází a zemí (napětí mezi L1 a N, L2 a N, L3 a N).

Význam třífázových transformátorů spočívá rovněž v tom, že dokážou převádět třívodičovou soustavu na čtyřvodičovou a naopak.

Obsah

Dvouvinuťové transformátoryEditovat

Primární i sekundární vinutí mohou být zapojena do hvězdy (Y), nebo do trojúhelníku (D). Zapojení do trojúhelníku se používá pro připojení trojvodičové soustavy bez nulového vodiče (typicky připojení zdroje), zapojení do hvězdy vytváří pro spotřebiče čtyřvodičovou soustavu s nulovým vodičem.

Trojvinuťové transformátoryEditovat

Trojvinuťové transformátory obvykle slouží pro zapojení buď primárního nebo sekundárního vinutí do lomené hvězdy (Z). Pro zapojení do lomené hvězdy se typicky používají dvě sekundární vinutí se stejným počtem závitů na různých sloupcích. Díky tomu se jednofázové odběry rozloží do všech třech fází distribučního vedení, sekundár zapojený do Z symetrizuje odběr energie. Transformátory se zapojením vinutí do Z se proto používají pro distribuci energie ke koncovým uživatelům (při vytváření distribuční soustavy 3x400/230V).

Značení 3f transformátorů podle zapojení vinutíEditovat

Zapojení primárního vinutí se označuje velkým písmenem, zapojení sekundárního vinutí se označuje malým písmenem. Za písmenným označením primárního a sekundárního vinutí následuje číslice (od 0 do 11), která udává fázový posun napětí mezi primárním vinutím a sekundárním vinutím stejné fáze – tzv. hodinový úhel. Jedna hodina zde odpovídá 30 stupňům fázového posunu. Celkem existuje 26 různých druhů zapojení třífázových transformátorů:

Způsob zapojení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Yy Yy0 --- --- --- --- --- Yy6 --- --- --- --- ---
Dy --- Dy1 --- --- --- Dy5 --- Dy7 --- --- --- Dy11
Yd --- Yd1 --- --- --- Yd5 --- Yd7 --- --- --- Yd11
Yz --- Yz1 --- --- --- Yz5 --- Yz7 --- --- --- Yz11
Dd Dd0 --- Dd2 --- Dd4 --- Dd6 --- Dd8 --- Dd10 ---
Dz Dz0 --- Dz2 --- Dz4 --- Dz6 --- Dz8 --- Dz10 ---

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat