Svatohavelský sněm

Svatohavelský sněm bylo jednání umírněných husitů a pražanů o spojenectví s českými katolíky, které se konalo v Praze ve dnech 16. října - 1. listopadu 1423. Cílem spojenectví mělo být zastavit postup Východočeského svazu, který vedl Jan Žižka z Trocnova, a dále také zlepšení hospodářské situace a tvrdý a nesmlouvavý postup proti zemským škůdcům, mezi které byl zahrnut i Jan Žižka a jeho spojenci. Do čela země byla zvolena dvanáctičlenná vláda, přičemž 6 členů pocházelo z řad katolických šlechticů a 6 z kališnických šlechticů. Tato aliance se rozpadla po porážce v bitvě u Malešova.

Externí odkazyEditovat