Svatební oznámení

Svatebním oznámením snoubenci oznamují svým blízkým a svému okolí kdy a kde se bude konat jejich svatba, případně že byli již oddáni.

Svatební oznámení

Svatební oznámení může být ve formě textem potištěné jednoduché papírové karty až např. po luxusní krabičku se zdobením v podobě mašle či stuhy, nalepovacího diamantíku a štrasové sponky různého tvaru. Při výrobě svatebních oznámení se často využívá speciálních tiskových metod, kterými jsou ražba, slepotisk a výsek. Svatební oznámení snoubenci buď rozesílají nebo ho předávají osobně. Mnoho snoubenců zasílá svatební oznámení rovněž v elektronické podobě, zejména, pokud chtějí ušetřit či pouze informovat své vzdálenější známé.

Formální náležitostiEditovat

 • celé jméno ženicha a jeho adresa
 • celé jméno nevěsty a její adresa (někdy je uvedeno pouze jméno křestní, nicméně v takovém případě už snoubenci obvykle všechny dotčené osoby vyrozumí předem nebo předávají oznámení osobně, aby bylo jasné, o koho se jedná)
 • datum a čas obřadu
 • místo konání obřadu

Další vhodné údaje na oznámení jsou:

 • adresa/adresy snoubenců, kam lze zasílat gratulace
 • citát

Spolu se svatebním oznámením se také doručuje pozvánka ke svatebnímu stolu a případně k večerní oslavě a tzv. RSVP-kartička, kterou host odešle zpět pro potvrzení své účasti. Řada snoubenců si nechává vyrobit i tzv. kartičku na dary, kde je obvykle formou vtipné básničky uvedena jejich žádost o finanční dary namísto těch hmotných.

Neformální náležitostiEditovat

Neformálně mohou snoubenci využít prostor v obálce se svatebním oznámením pro další texty a doplňky:

 • životní motto
 • báseň
 • citát
 • úryvek z knihy
 • drobné kartičky se symboly
 • menu na svatební hostině

Externí odkazyEditovat