Suché čištění

Suché čištění, také chemické čištění je proces čištění textilií v čistírnách. Při procesu čištění se nepoužívá voda, ale chemikálie. V minulosti to byly benzín, petrolej, benzen, terpentýn a ropa. Tyto látky jsou hodně hořlavé, proto se od nich postupně upustilo a začala se používat syntetická, nehořlavá rozpouštědla, například perchloretylen (také známý jako PCE) a dekametylcyklopentasiloxan (také známý jako GreenEarth).

Průběh čištěníEditovat

Pro čištění se kromě rozpouštědla používá speciální stroj, kam se oblečení vloží a zalije se vhodným rozpouštědlem. Po vyčištění a vysušení se oblečení vyndá ze stroje. Samotnému čištění ještě může předcházet tzv. předdetáš. Při této činnosti zkušení pracovníci odstraní nejvýraznější skvrny. (Někdy probíhá tato činnost až po čištění, v tom případě se jedná pouze o detáš.) Potom už bude váš kousek putovat s podobnými kousky do stroje. Prádlo se třídí podle barvy a stupně zašpinění, aby byl výsledek co nejlepší, je totiž potřeba dohromady čistit pouze podobné oblečení.

Symboly na štítku pro suché (chemické) čištěníEditovat

Všechny typy čištění nebo praní mají své symboly. Ani u chemického čištění tomu není jinak. Na štítku oblečení se chemické čištění značí A, P nebo F.

Písmena P a F v kruhu jsou užívána pro rozdílné druhy rozpouštědel, které jsou používány v chemických čistírnách.

A - může se čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy; výrobek se může chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly, včetně všech rozpouštědel,která jsou uvedena pod písmenem P; dále se může čistit trichloreténem a 1.1.1-trichloretanem[1]

F- výrobek je možné chemicky čistit pouze trifluortrichloretanem a těžkým benzinem (s destilačnímrozmezí mezi 150 °C a 220 °C a bodem vzplanutí mezi 38 °C a 60 °C) obvyklými postupy čištění bez omezení[1]

P- výrobek se může chemicky čistit tetrachloreténem (perchloretylénem), monofluortrichlormetanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F (benzinem atd.; obvyklé postupy čištění jsou bez omezení[1]

ReferenceEditovat

  1. a b c Symboly chemického čištění. www.jaknapsat.cz [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat