Stupeň Rankina

jednotka teploty

Stupeň Rankina (značený °R) je zastaralá jednotka teploty, kterou v roce 1859 vytvořil skotský inženýr a fyzik William John Macquorn Rankine.

Základním bodem stupnice je teplota absolutní nuly, které je přiřazena hodnota 0 °R a jeden stupeň Rankina odpovídá stejnému rozdílu teploty jako 1 stupeň Fahrenheita. Teplota tání vody odpovídá hodnotě 491,67 °R.

Převodní tabulka pro stupně Rankina
Kelvin [K] = [°R] · 5/9 [°R] = [K] · 9/5
Celsius [°C] = [°R] · 5/9 − 273,15 [°R] = ([°C] + 273,15) · 9/5
Fahrenheit [°F] = [°R] − 459,67 [°R] = [°F] + 459,67
Réaumur [°Ré] = ([°R] · 5/9 - 273,15) · 4/5 = ([°R] - 491,67) · 4/9 [°R] = ([°Ré] · 5/4 + 273,15) · 9/5 = [°Ré] · 9/4 + 491,67
Newton [°N] = ([°R] − 491,67) · 11/60 [°R] = [°N] · 60/11 + 491,67
Rømer [°Rø] = ([°R] − 491,67) · 7/24 + 7,5 [°R] = ([°Rø] − 7,5) · 24/7 + 491,67
Delisle [°De] = (671,67 − [°R]) · 5/6 [°R] = 671,67 − [°De] · 6/5

Související články editovat