Polární pás

podnebný pás Země
(přesměrováno z Studený pás)

Polární pás (také nazývaný studený pás, chladný pás či arktický, respektive antarktický pás) je nejchladnějším z podnebných pásů Země. Tuhá zima zde panuje po tři čtvrtě roku a léta, která svým charakterem připomínají počasí na přelomu našeho března až dubna jsou natolik chladná a krátká, že neumožňují růst rozvinutějších rostlin, než jsou traviny, mechy a různé zakrslé křoviny. Stromy se zde již nevyskytují.

Rozšíření polárního pásu

V některých oblastech polárního pásu pak léto dokonce nenastává vůbec. Jedná se zejména o oblasti Grónska a Antarktidy, které jsou trvale pod vrstvou ledu a sněhu a teploty zde v žádné části roku nestoupají dlouhodobě nad bod mrazu.

Charakteristika

editovat

Vzduch polárních oblastí obsahuje velmi malé množství vodní páry, proto je celkové množství srážek nízké. Přesto převažují srážky nad výparem. Průměrná teplota vzduchu se v jednotlivých zimních měsících nijak výrazně neliší. Povrch pokrytý ledem a sněhem má vysoké albedo, proto je po většinu roku záporná radiační bilance. V létě, kdy je krátkou dobu bilance kladná, se vyzařované teplo spotřebovává na tání ledu a sněhu. V důsledku toho zůstává v létě nízká teplota vzduchu. Časté jsou výrazné teplotní inverze. V územích za polárními kruhy nastává polární noc. Sluneční paprsky zde dopadají šikmo na povrch Země.

Kontinentální typ polárního pásu se nachází na Antarktidě a v centrální části Grónska. Roční srážky nepřesahují zpravidla 100 mm (pohybují se většinou v rozmezí 40–50 mm), směrem k pobřežním oblastem však stoupají až na 600–700 mm. Průměrná teplota vzduchu je v průběhu celého roku záporná. Léta jsou chladná a zimy velmi mrazivé. V okrajových částech Antarktidy se vyskytuje silné proudění chladného větru, pro centrální části jsou typické chladné svahové větry. Na sovětské stanici Vostok byla 21. července 1983 naměřena dosud nejnižší teplota vzduchu -89,2 °C.

Oceánský typ polárního pásu se nachází v Arktidě. Průměrné roční srážky dosahují hodnoty 150–200 mm, v okrajových oblastech pak až 300 mm. Zima je teplejší než v kontinentálním typu. Vlivem Atlantského oceánu je vzduch oteplován a v zimních měsících dosahuje jeho teplota povětšinou -40 až -55 °C. V letních měsících dosahuje teplota kladných hodnot.

Typickým biomem pro polární pás je polární pustina.

Rozšíření

editovat

Polární podnebné pásy se rozkládají v nejvyšších zeměpisných šířkách přibližně od polárních kruhů směrem k pólům. Antarktický pás zaujímá celou plochu Antarktidy a přilehlé ostrovy. Arktický pás se vyskytuje na většině plochy Arktidy a zaujímá tak severní okraje Asie, Evropy a Severní Ameriky.

Galerie

editovat

Literatura

editovat
  • FARSKÝ, Ivan; MATĚJČEK, Tomáš. Vybrané kapitoly z fyzické geografie. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 119 s. 
  • NETOPIL, Rostislav, a kol. Fyzická geografie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 273 s. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat