Stanislava

ženské křestní jméno

Stanislava je ženské křestní jméno. Podle českého kalendářesvátek 9. června.

Stanislava
ženské jméno
Svátek 9. června
Původ slovanský
Četnost v Česku 21585
Pořadí podle četnosti 65
Podle údajů z roku 2002
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Význam jména je stejný jako u jeho mužského protějšku (Stanislav) – „upevni slávu“, „staň se slavnou“.

V martyrologiu svatých není toto jméno zastoupeno, přesto je jeho obliba velká. Nejenom v Česku by bylo možné najít mnoho Stáň a Stániček, jsou i v Polsku, Bulharsku, na Slovensku a na Balkáně. Je to jméno všeslovanské.

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 21889 63.
2002 21585 65.
Porovnání o 304 méně o 2 hůře

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky) je −0,6 %.

Známé nositelky jménaEditovat