Stařešina

nejstarší člen rodiny nebo jiného širšího společenství

Stařešina bývá nejstarší člen rodiny nebo jiného širšího společenství. U Jihoslovanů se takto označoval hospodář, nejstarší a nejzkušenější člen zádruhy, majetkového společenství i několika příbuzensky blízkých rodin, pod jehož vedením ostatní pracovali a dělili se o výtěžek své práce. Jindy se jím nazýval nejstarší člen dynastie, který měl z tohoto důvodu nárok na trůn, pokud ovšem byl uznáván tzv. řád stařešinstva (seniorát). Tak tomu bylo např. u nejstarších Přemyslovců, kdy českému státu měl vládnout vždy nejstarší člen tohoto rodu bez ohledu na rodinné vazby. Ještě Břetislav I. se takový řád snažil v roce 1055 obnovit, prosadil se však nakonec nárok nejstaršího syna vládnoucího panovníka (primogenitura).[1]

Reference editovat

  1. Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha: J. Otto, 1905. Dostupné online. Heslo Starešina, s. 1057. 

Externí odkazy editovat