Občanský zákoník (Československo, 1950)

československý zákon platný v letech 1950–1964
(přesměrováno z Střední občanský zákoník)

Občanský zákoník z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb.), často nazývaný střední, protože nahradil všeobecný zákoník občanský z roku 1811 a následně byl sám už roku 1964 nahrazen novým zákoníkem, byl vyústěním právnické dvouletky v oblasti občanského práva.[1] Byl silně poplatný době (a okolnostem) svého vzniku,[2] což bylo dáno již rozhodnutím o jeho přijetí revolučním programem komunistické strany a složením kodifikační komise, v níž měl hlavní slovo Viktor Knapp.[2] Inspirací mu byl sovětský občanský zákoník z roku 1922 a principy sovětské ústavy z roku 1936.[2] Komise však (zejména kvůli časovému tlaku) pracovala i s nerealizovaným návrhem občanského zákoníku z prvorepublikové doby.[2]

Občanský zákoník
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu141/1950 Sb.
Obvyklá zkratkaobč. zák.
Údaje
AutorNárodní shromáždění
Schváleno25. říjen 1950
Platnost23. listopad 1950
Účinnost1. leden 1951
Zrušeno1. leden 1992
Oblast úpravy
Občanské právo

Ústředním motivem zákoníku byla regulace (resp. omezení) majetkových vztahů, zajistit měl zejména kontrolu a dohled státu nad téměř veškerým majetkem.[3] Vedle toho došlo poprvé v historii k unifikaci občanského práva na území celého Československa[3] (ABGB neplatil na Slovensku). Vzhledem k následující kodifikaci z šedesátých let se tato neodpoutala od kontinentální civilistické tradice, tradiční smluvní typy a instituce zůstaly zachovány, respektováno bylo i tradiční právní názvosloví. K nejzásadnější zásahům patřilo rozlišení vlastnických typů (a preferování tzv. socialistických forem vlastnictví), zrušení institutu res nullius (věc ničí), výrazné zjednodušení institucí držby a vydržení a zrušení zásady superficies solo cedit.[4]

Reference

editovat
  1. KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-741-6. S. 518. 
  2. a b c d Kuklik, str. 519
  3. a b Kuklik, str. 506
  4. Kuklík, str. 520-521

Literatura

editovat
  • SCHELLE, K. - TAUCHEN, J., Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012, 1019 s., ISBN 978-80-7418-146-7.

Externí odkazy

editovat