U periodických signálů, které během jedné periody přecházejí mezi dvěma úrovněmi, znamená střída (anglicky duty cycle) poměr časů, ve kterých je obdélníkový signál v jednotlivých úrovních. Pokud se uvádí střída ve tvaru např. 1:1, je tím myšleno, že obě dvě úrovně signálu trvají stejně dlouho. Pokud je střída udána v procentech, myslí se tím obvykle doba trvání úrovně H „zapnuto“ vůči celkové periodě signálu. (0 % až 100 %, 50 % pro 1:1). Veličina se někdy označuje jako DCL.

Střída = τ / T, kde τ je délka pulzu a T délka periody
je definována jako poměr doby trvání úrovně H () a doby trvání celé periody ()

Výpočet střídy editovat

 

nebo

 

kde

  je délka pulzu;
  je délka periody.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat