Digitální spínací pole

(přesměrováno z Spojovací pole)

Digitální spínací pole propojuje jednotlivé kanály s přenosovou rychlostí 64 kBit/s, 8 bitů za 3,9 μs.

Samotné DSP se skládá z článků:

T-S-S-S-T

T-T-T-T-T

S článekEditovat

Digitální prostorové spojovací pole se realizuje křížovým spojovacím polem mxn.

Prostorové digitální spojovací pole umožňuje pouze směrování sledu osmibitových slov, přicházejících v určitém kanálovém intervalu vstupního multiplexu, do stejnojmenného kanálového intervalu libovolného výstupního multiplexu.

T článekEditovat

Základem časového spojovacího pole je časový spínač, který umožňuje změnu časové polohy podle potřeby spojení. Osmibitové slovo, přijímané z i-tého kanálového intervalu vstupního multiplexu, bude v časovém spínači zpožděno tak, že se bude vysílat do výstupního multiplexu v j-tém kanálovém intervalu (spojení i→j).

Časové digitální spojovací pole umožňuje změnu kanálového intervalu, v němž přichází sled osmibitových slov na vstup pole, za libovolný kanálový interval, ve kterém uvažovaný sled 8bitových slov z pole odchází.

TrEditovat

Je článek řízený čtením. Zápis osmibitových slov (vzorek 1 hovoru) na adresy hovoru v pořadí, ve kterém přicházejí.

TwEditovat

Čtení tohoto článku je řízeno řídící pamětí ŘP. V pořadí adres při čtení paměti hovoru je dáno pořadím, v jakém se kanály řadí do výstupního multiplexu.