Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 12 bajtů ,  před 7 lety
typo
27. července 1929 byla přijata třetí úmluva o zacházení s válečnými zajatci a nabyla účinnost 19. června 1931.<ref>Text in ''League of Nations Treaty Series'', vol. 118, pp. 304-341.</ref>
 
V inspiraci vlny humanitárního a pacifického eutanaismu po druhé světové válce a pobouření válečnými zločiny odhalenými během [[Norimberský proces|Norimberském procesu]] seriesérie konferencí byla vedena v roce 1949 a znovu potvrdila, rozšířila a revidovala předchozí tři úmluvy a přijala čtvrtou úmluvu o ochraně civilních osob během války.
 
Přes délku těchto dokumentů, během času se ukázalo, že jsou nekompletní. Ve skutečnosti se povaha válek v období [[studená válka|studené války]] změnila, což vedlo řadu lidí, že Ženevské úmluvy upravují vyhaslou realitu<ref>{{cite book | last = Kolb| first = Robert| title = Ius in bello| publisher = Helbing Lichtenhahn | location = Basel | year = 2009 | code=[ISBN 978-2-8027-2848-1]}}</ref>: na druhé straně, většina ozbrojených konfliktů byla vnitřními či občanskými válkami v dalším pohledu většina moderních asymetrických válek byla způsobila zvyšující se ztráty na civilistech, což vedlo k potřebě poskytnout civilním osobám a objektům další ochranu v bojové situaci, tedy k aktualizaci Haagských úmluv.
 
Z těchto důvodů byli přijaty roku 1977 dva dodatkové protokoly, který rozšířili podmnínkypodmínky Ženevských úmluv. V roce 2005 byl přijat třetí dodatkový protokol o přijetí dalšího ochranéhoochranného znaku, Červeného krystalu.
 
== Úmluvy a dodatkové protokoly ==
Ženevské úmluvy zahrnují pravidla, která se použijí během ozbrojeného konfliktu a zajišťují ochranu osobám, které nejsou nebo dále nemohou být účasnyúčastny bojů, například
*zranění či nemocní,
*[[váleční zajatci]],
 
===Společné ustanovení článku 2 týkající se mezinárodních ozbrojených konfliktů ===
Toto ustanovení stanoví, že se Ženevské úmluvy použijí ve všech případech mezinárodních konfliktů, pokud alesponalespoň jeden z válčíchválčících státu ratifikoval úmluvy. Zejména:
* Úmluvy se použijí ve všech případech [[vyhlášení války]] mezi smluvními státy.
* Úmluvy se použijí ve všech případech ozbrojeného konfliktu mezi dvěma nebo více smluvními státy, i kdyby nedošlo k vyhlášení válečného stavu. Tato podmínka byla přidána v roce 1949 k řešení situací s charakterem války bez formálního vyhlášení (např. policejní akce).<ref name=pictet>{{cite book | last = Pictet | first = Jean | title = Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary | publisher = International Committee of the Red Cross | year = 1958 | url = http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Geneva_conventions-1949.html | accessdate = 2009-07-15}}</ref>
* Úmluvy se použijí i když jeden ze států není stranou, ale pouze pokud je daný stát „akceptuje a použije ustanovení úmluv“.<ref name=pictet/>
 
Článek 1 [[Protokol I|Protokolu I]] dále upřesňuje, že ozbrojený konflikt proti koloniální nadvládě a cizí okupaci je také kvalikfikovánkvalifikován jako mezinárodní.
 
Pokud jsou kritéria mezinárodního konfliktu shledána, plná ochrana podle úmluv se pokládapokládá za uplatněnou.
 
=== Společné ustanovení článku 3 týkající se vnitrostátních ozbrojených konfliktů===
 
Ženevské úmluvy jako celek nejsou použitelné v situaci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, pouze omezené podmínky ustanovení článku 3<ref name=pictet/> a dále [[Protokol II|Protokolu II]]. Důvodem omezení by byl konflikt s právy svrchovaného státu. V případě použití tohoto ustanovení platí:
*S osobami, které se aktivně neúčasní útočných akcí, včetně vojenských osob zraněných, nemocných či zajištěných bude zacházeno humáněhumánně.
*Zranění a nemocní budou ošetření.
 
== Vynucování úmluv ==
===OchranéOchranné mocnosti===
Pojem ''ochranáochranná mocnost'' má v úmluvách specifický význam. OchranáOchranná mocnost je stát, který není částí ozbrojeného konfliktu, ale souhlasil s ochranou zájmů státu, který je součástí konfliktu. OchranáOchranná mocnost je zprostředkovatelem umožňujícím komunikaci mezi stranami konfliktu. OchranáOchranná mocnost také dohlíží na dodržování úmluv, jako například návštěva válečných zajatců nebo válečné zóny. Ochranná mocnost jedná jako zastánce zajatců, zraněných a civilistů.
 
=== Vážná porušení úmluv ===