Příkazní smlouva: Porovnání verzí

Přidáno 37 bajtů ,  před 10 lety
m
Úprava referencí
m (Úprava referencí)
'''Příkazní smlouva''' je [[smlouva]], kterou se příkazník zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.<ref>§ 724 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)</ref> Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně.<ref>§ 730 odst. 1 občanského zákoníku</ref> Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. [[jednatelství bez příkazu]]. V obchodněprávních vztazích pak lze uzavřít podobnou smlouvu [[mandátní smlouva|mandátní]] nebo [[komisionářská smlouva|komisionářskou]].
 
Příkazní smlouva zaniká, kromě obstarání věci či vykonání dohodnuté činnosti, tehdy, pokud ji příkazce odvolá nebo pokud ji příkazník vypoví. Dále zanikne vždy smrtí příkazníka, v případě příkazce také, ledaže je v ní dohodnut jiný postup. Je-li ale příkazce nebo příkazník [[právnická osoba|právnickou osobou]], pak práva a povinnosti z ní plynoucí přechází na právního nástupce.
== Povinnosti stran smlouvy ==
 
Příkazník musí jednat podle svých schopností a znalostí a držet se pokynů příkazce. Od nich se může odchýlit pouze tehdy, pokud nemůže včas získat jeho souhlas a je-li to zároveň v jeho zájmu. Obstarat danou věc nebo vykonat určitou činnost má zásadně osobně, pokud by to svěřil jinému, odpovídá za výsledek jeho činnosti, jakoby ji provedl sám. Také musí příkazci na vyžádání podávat zprávy a na závěr provést vyúčtování.<ref>§ 725–727 občanského zákoníku</ref>
 
 
== Podtypy příkazní smlouvy ==
 
=== Smlouva o obstarání věci ===
Obstaratel se prostřednictvím tohoto podtypu příkazní smlouvy zaváže obstarat objednateli určitou věc. Při jejím uzavření dostane objednatel od obstaratele písemné potvrzení o objednávce, které musí obsahovat konkretizaci věci, cenu i dobu obstarání.<ref>§ 734 občanského zákoníku</ref> Podstatou je ale jen obstarání věci, nemůže však jít o její vytvoření na zakázku, protože v takovém případě by šlo o [[smlouva o dílo|smlouvu o dílo]].