Leskovcové z Leskovce: Porovnání verzí

(+ související články)
* Jan, nejstarší Kryštofův syn, držel Horní Cerekvici, koupil roku [[1550]] [[Myslov]], získal roku [[1575]] Dolní Cerekvici s Horním hradem, roku [[1579]] [[Božejov]] a držel také [[Léštno]] (na Moravě). Zastával funkce královského rady a zemského soudce, od roku [[1554]] defenzora konsistoře [[podobojí]], věnoval se činnosti v rozličných komisích a pro své zásluhy a starožitnost rodu na sněmu roku [[1583]] jej přijali do [[Panský stav|panského stavu]]. Přátelil se s učenci a přispěl na vydání [[Mattiolliho herbář]], který přeložil do češtiny [[Tadeáš Hájek z Hájku]]. Zemřel roku [[1583]].
 
Jeho synové si rozdělili roku 1584 otcův majetek. Bohuslav si vzal Horní hrad, Kryštof Božejov, Albrecht Horní Cerekvici, Mikuláš Léštno a Arnošt Dolní Cerekvici s Bukovou. Bohuslav byl císařským kraječem a zemřel na jaře roku 1603. Poprvé se oženil s Marketou z Hazemburka, podruhé s Annou Maří z Lobkovic. Zanechal syna Jana Jiřího, jenž zemřel v mladých letech. Albrecht vyženil roku 1583 s Johankou rozenou Dašickou z Barchova [[Běrunice]] a [[Veltruby]] a zemřel roku 1584 asi ve stejnou dobu s otcem. Albrechtův syn Šebestián zdědil otcovy statky, roku [[1607]] Běrunice a Veltruby a držel Horní Cerekvici, koupil roku [[1615]] Bukovou, avšak zase ji prodal. Kvůli synovi Albrechtu Šebestiánovi, který brojil proti [[české stavovské povstání|stavovskému povstání]], mu byl zkonfiskován majetek a vypověděli jej z vlasti, po [[Ferdinand II. Štýrský|Ferdinandově]] vítězství se mohl vrátil zpět do země. Zemřel okolo roku [[1627]]. S manželkou [[Slavatové z Chlumu a Košumberka|Dorotou Slavatovou z Košumberka]] (†[[1614]]) neměl žádné potomky. Arnošt si vystavěl tvrz Novou Bukovou a zemřel v roce [[1617]], s manželkou [[Španovští z Lisova|Mandalénou Španovskou z Lisova]] nezanechal žádné potomky. Kryštof, řečený mladší, druhý Janův syn, se nejdříve oženil s Annou z [[Vartenberkové|Vartemberka]] a pak v roce [[1598]] s Eliškou Krolovou z Kynšteina a konečně roku [[1604]] s Annou z Hochauzu. Zemřel v roce [[1608]], zůstavil jediného syna Jana Kryštofa. Ten byl šestkrát ženat: 1. s Lidunkou z Janovic (1623), 2. s Veronikou Hrzánovou z Harasova (1625), 3. s Marketou Evou Cetenskou z Cetně (1630), 4. s Kateřinou Marketou ovd. Vítovou z Říčan (†1662), 5. s Kateřinou Barborou z Veitmile (†1678), 6. Johankou Maří ovd. Menšíkovou z Něšova. Měl pouze dvě dcery, Dorotu Elišku, (její manžel byl Václav Dvořecký) a Lidmilu Veroniku, (manžel Jan Ilburk Voračický z Paběnic), přičemž se jeho jmění dostalo většinou do majetku rodu [[Voračičtí z Paběnic|Voračických]]. Roku [[1668]] jej přijali do bratrstva [[Želivský klášter|Želivského kláštera]]. Zemřel [[29. červenec|29. července]] [[1680]], jím vymřel rod po meči, pohřben byl v klášteře v ŽelivyŽelivě.
 
== Erb ==
Anonymní uživatel