Opční list: Porovnání verzí

Odebráno 32 bajtů ,  před 10 lety
-uu, úpravy
m (Kategorie, Opční list je cenný papír nesoucí právo na upsání emitovaných akcií.)
(-uu, úpravy)
'''Opční list''' je [[cenný papír]] nesoucí právo na upsání emitovaných [[akcie|akcií]]. Opční listy lze vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele. Opční list může být vydán buď v listinné, nebo zaknihované podobě.
{{Urgentně upravit/dne|20101123054438}}
'''Opční list''' je cenný papír nesoucí právo na upsání emitovaných akcií. Opční listy lze vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele. Opční list může být vydán buď v listinné, nebo zaknihované podobě.
 
V opčním listu musí být uvedeno:
a)# firma a sídlo společnosti,
b)# kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných anebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat,
c)# doba a místo pro uplatnění přednostního práva,
d)# emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob jeho určení,
e)# údaj o tom, že zní na doručitele.
 
Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise, podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti a číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán.