Bovinní spongiformní encefalopatie: Porovnání verzí

m (portal, link)
V současnosti z hlediska ochrany lidského zdraví je veterinární dozor zaměřen na skot, ovce a kozy. [[Evropská unie|EU]] vydala [[22. květen|22. května]] [[2001]] Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 999/2001, kterým se stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a zdolávání některých transmisivních spongiformních encefalopatií. Byl stanoven celoroční systém monitoringu BSE a [[scrapie]], který se provádí ve všech členských státech. Tento program zahrnuje odběr vzorků [[nervová tkáň|nervové tkáně]] za účelem preventivního vyšetření při použítí rychlých imunologických testů u skotu staršího 24 měsíců při nutné porážce a veškerého skotu staršího 30 měsíců podléhajícího běžné porážce k lidské spotřebě. Pouze [[Švédsko]] může skot vyšetřovat namátkově, ale ročně musí vyšetřit nejméně 10 000 zvířat. Bylo zakázáno krmení přežvýkavců bílkovinami pocházejících ze savců. V tomto nařízení je definován mimo jiné [[specifikovaný rizikový materiál]], který se při porážení skotu vždy úředně zabavuje a beze zbytku likviduje nejprve v [[kafilérie|kafilériích]] a vzniklý produkt masokostní moučka likviduje spalováním v cementárnách.
 
== Externí odkazy ==
{{Portál Medicína}}
* [http://www.osel.cz/index.php?clanek=125 Priony a prionové choroby]
 
{{Pahýl - lékařství}}