Biochemická spotřeba kyslíku: Porovnání verzí

doplnění info o stránce jako ukazateli kvality vody při monitoringu
m (odkaz přece rovnou na Manganistan draselný , formát)
(doplnění info o stránce jako ukazateli kvality vody při monitoringu)
'''BSK''' je zkratka pojmu '''Biochemická spotřeba kyslíku'''. Je to údaj, který se používá především při [[Analytická chemie|analýze]] vod ([[Povrchová voda|povrchových]], [[Odpadní voda|odpadních]] apod.). Udává množství [[kyslík]]u, které je třeba k úplné [[Oxidace|oxidaci]] biologicky odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných [[Organická látka|organických látek]] [[Znečištění vody|znečištěnější]].
 
 
Příbuzný pojem ''CHSK'' označuje ''chemickou spotřebu kyslíku''. Ta oproti BSK udává spotřebu kyslíku potřebnou k oxidaci všech látek, tedy nejen těch, které mohou být odbourány biologickou cestou.
 
Prakticky se stanovení CHSK provádí např. [[titrace|titrací]] [[Manganistan draselný|manganistanem draselným]] (KMnO<sub>4</sub>).
 
Jako ukazatele kvality vody se tyto používají například při monitoringu povrchových vod , který ve sledovaných profilech na drobných vodních tocích ve své správě provádí Zemědělská vodohospodářská správa. Pro laboratorní rozbory vzorků - tzv. "základní" - (mg/l; 0,1) je mez stanovitelnosti např.pro BSK5 0,5 mg/litr a pro Cr-CHSKcr 5 mg/litr.
 
 
==Související články==
48

editací