Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 45 bajtů ,  před 10 lety
m
syntax fix
 
Podle příčiny rozeznáváme tyto hlavní způsoby přeměny hornin v kontinentální litosféře:
:* dynamickou (tlakovou) metamorfózu
:* kontaktní (dotykovou) metamorfózu
:* šokovou metamorfózu
:* regionální (oblastní) metamorfózu
 
Pro určení stupně metamorfózy se využívá nejčastěji [[metamorfní izográda|metamorfních izográd]] a nebo [[Metamorfní facie|metamorfních facií]].‎
== Dynamická metamorfóza ==
 
:Tento typ metamorfózy postihuje horniny v oblastech zlomů zemské kůry nebo při vzniku příkrovových pohoří, kdy dochází vlivem tlaku a posunů zemské kůry k rozdrcení ('''kataklázi''') hornin na malé úlomky nebo až na prach. Časem pak dojde k jejich opětovnému zpevnění. Takto vzniklé horniny se souhrnně označují jako '''kataklazické'''. Na takových místech, jako je např. [[zlom]] [[San Andreas]] v Kalifornii nebo [[Alpínský zlom]] na Novém Zélandu, dosahují pásma drcených hornin šířky několika kilometrů.
 
Příklady dynamicky metamorfovaných hornin:
:*'''Tektonická brekcie''' je přeměněná hornina, ve které jsou větší, ostrohranné úlomky původní horniny (tzv. '''protolitu''') zpevněny tmelem a je výsledkem nízkého stupně metamorfózy. V úlomcích je zachována stavba původní horniny. Další možné názvy jsou '''protomylonit''', '''kataklazit''' nebo '''kakirit'''.
:*'''Mylonit''' je jemnozrnná kompaktní hornina. Zrna jsou tak malá, že z nich není možné zjistit stavbu původní horniny. Tato hornina je výsledkem středního stupně metamorfózy. '''Blastomylonit''' vzniká rekrystalizací mylonitu.
 
:*'''Ultramylonit''' je výsledkem vysokého stupně přeměny. Jsou to homogenní horniny s náznaky paralelní stavby.
:*'''Mylonit''' je jemnozrnná kompaktní hornina. Zrna jsou tak malá, že z nich není možné zjistit stavbu původní horniny. Tato hornina je výsledkem středního stupně metamorfózy. '''Blastomylonit''' vzniká rekrystalizací mylonitu.
 
:*'''Ultramylonit''' je výsledkem vysokého stupně přeměny. Jsou to homogenní horniny s náznaky paralelní stavby.
 
== Kontaktní metamorfóza ==
 
:Působením žhavého [[magma]]tu na starší horniny vznikají kontaktně metamorfované horniny. Vedle vysokých teplot a tlaků zde působí také plyny a páry, které se z magmatu uvolňují a obohacují okolní horniny o nové prvky. Okolo magmatického tělesa se tak vytváří oblast přeměněných hornin, která se nazývá '''kontaktní dvůr''' nebo také '''kontaktní aureola'''. Doba, po kterou způsobuje magmatické těleso přeměnu okolní horniny závisí (kromě mnoha dalších okolností) na jeho průměru (šířce). Udává se, že u tělesa o průměru 1 m to jsou 3 dny, při průměru 100 m to je 100 let a při 1000 m již 10 000 let. Pro ilustraci: středočeský [[pluton]] má rozměry přibližně 146 × 30 km a jeho kontaktní dvůr má nejčastěji šířku 300 až 500 m.
 
Příklady kontaktně metamorfovaných hornin:
:*'''kontaktní břidlice'''
:*'''porcelanit'''
:*'''kontaktní rohovec'''
 
== Šoková metamorfóza ==
 
:Šoková metamorfóza vzniká náhlým zvýšením teplot a tlaků. Příčinou může být např. '''úder blesku''', '''hoření uhelných slojí''' nebo '''dopad velkého [[meteorit]]u'''. Tento druh přeměny se někdy řadí do kontaktní metamorfózy.
 
Příklady šokově metamorfovaných hornin:
:* '''fulgurit''' (bleskovec) – hornina vzniklá přetavením a zesklovatěním po úderu blesku. Teplota při přeměně může dosáhnout až 20  000  K.
:* '''karbonit''' (přírodní koks) – vzniká přírodním vypálením uhelných slojí (nebo kontaktem uhlí s magmatem).
:* '''porcelanit''' – vzniká tzv.vypalovací metamorfózou z jílovitých břidlic při vypálení uhelných slojí.
 
== Regionální metamorfóza ==
 
:Regionální metamorfóza postihuje horniny na rozsáhlých územích (stovky až tisíce km²). Vlivem teploty, všesměrného (geostatického) tlaku způsobeného tíhou nadložních hornin nebo jednosměrným horotvorným tlakem vznikají nejčastěji horniny nazývané '''krystalické břidlice'''. Nerosty původních hornin překrystalovaly a uspořádaly se ve směru působícího tlaku. Vzniklé horniny mají většinou plošně paralelní stavbu. To znamená, že šupinkovité, tabulkovité nebo sloupečkovité minerály jsou uspořádány do paralelních (rovnoběžných) ploch. Jiné názvy pro tuto stavbu jsou '''břidličnatost''' a '''foliace'''. Přeměna byla často umocněna pronikáním par a roztoků z magmatu nacházejícího se v hlubších vrstvách litosféry.
 
Příklady regionálně metamorfovaných hornin:
:*'''parabřidlice''' – souhrnné označení pro krystalické břidlice vzniklé přeměnou usazených hornin (jílové a písčitojílovité břidlice). Podle stupně přeměny rozlišujeme:
:**'''[[fylit]]''' – nízký stupeň přeměny.
:**'''[[svor (hornina)|svor]]''' – střední stupeň přeměny.
:**'''[[pararula]]''' – vysoký stupeň přeměny.
:*'''ortobřidlice''' – krystalické břidlice vzniklé přeměnou vyvřelých hornin ([[žula]], [[syenit]]).
:**'''[[ortorula]]''' – vysoký stupeň přeměny
:*'''[[migmatit]]''' – výrazně páskovaná hornina
:*'''[[mramor]]''' (krystalický vápenec) – z [[vápenec|vápence]] ve všech stupních přeměny
:*'''[[grafit]]ová ložiska''' – přeměnou uhelných slojí
 
[[kategorieKategorie:Metamorfované horniny]]
[[Kategorie:Horniny]]