Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 11 lety
m
oprava odkazu
===Augustinus===
Jeden ze čtyř velikých otců západní církve, [[hippo]]nský biskup [[Augustinus]] vyjadřuje své názory na apoštolský původ církve v jednom ze svých polemických spisů:
:Existuje mnoho věcí, pro které zůstávám poprávu v lůně (katolické církve). Drží mě v ní svornost lidí a národů, drží mě v ní autorita započatá zázraky, živená nadějí, rozrostlá láskou, upevněná starobylostí. Drží mě zde posloupnost kněží od samotného stolce apoštola Petra, jemuž Pán po zmrtvýchvstání svěřil úkol živit jeho ovce (Jan 21,15-17), až po současný episkopát (tj. biskupy). A nakonec mě zde drží samotný název „katolická“, který, nikoli bez důvodu, náleží pouze této Církvi, takže žádný heretik, ačkoli se všichni chtějí nazývat „katolickými“, se neodváží ukázat poutníkovi, když se jej zeptá, jak se dostane ke katolickému kostelu, cestu ke své bazilice nebo domu. ([http://www.augustinus.it/latino/contro_fausto/index2.htm Contra epistulam Manichaei quam vocant Fundamenti liber unus]] 4,5)
 
==Dnešní pojetí u různých církví==