Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 11 lety
m
doplnění informací do infoboxu
|Triviální název= Antimonovodík
|Ostatní názvy= Stibin
|Anglický název=Stibine
|Německý název=Stiban
|Číslo CAS= 7803-52-3
|Sumární vzorec= SbH<sub>3</sub>
|Molární hmotnost= 124,774 g/mol
|Teplota tání= - 88,5 °C
|Teplota varu= - 17,1 °C
|Teplota sublimace=
|Hustota= 4,63 g/cm<sup>3</sup> (''pevná látka'')<br /> 2,26 g/cm<sup>3</sup> (''kapalina, -25 °C'')<br />50,4800548 kgg/m<sup>3</sup> (''plyn'')
|Rozpustnost= Ve voděVelmi málo, ale dobře v [[ethanol]]u a [[sirouhlík]]u
|Rozpustnost nepolární= Nerozpustný
|Tlak páry= 82,8 kPa (−23 °C)
|Relativní permitivita= 2,93 (''-80 °C'')
 
|Struktura=zobrazit
|Koordinační geometrie= Trigonální pyramida
|Dipólový moment= 0,4·10−30 C·m
|Standardní slučovací entalpie = 145 kJ/mol
 
|Termodynamické vlastnosti=zobrazit
|Symboly nebezpečí={{Vysoce toxický}}
|Standardní slučovací entalpie = 145,11 kJ/mol
|Standardní molární entropie = 232,7 J K<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup>
|Standardní slučovací Gibbsova energie= 147,7 kJ/mol
|Měrné teplo= 0,329 J K<sup>-1</sup> g<sup>-1</sup> (''konst. tlak, 25 °C'')
|Výparné teplo=
 
|Bezpečnost=zobrazit
|Symboly nebezpečí={{Vysoce toxický}} {{Vysoce hořlavý}}
|R-věty={{R12}}; {{R26}}
|S-věty={{S1}}; {{S9}}; {{S16}}; {{S33}}; {{S36}}; {{S45}}