Centrum pro výzkum veřejného mínění: Porovnání verzí

Celý článek je neozdrojovaný a vedený v (sebe?)propagačním duchu
(→‎Výzkum: Toto jsou velmi pochybná tvrzení, zejména v posledních letech)
(Celý článek je neozdrojovaný a vedený v (sebe?)propagačním duchu)
{{Neověřeno}}
 
'''Centrum pro výzkum veřejného mínění''' ('''CVVM''') je výzkumným oddělením [[Sociologický ústav Akademie věd České republiky|Sociologického ústavu AV ČR]]. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM) z [[Český statistický úřad|Českého statistického úřadu]] do Sociologického ústavu [[Akademie věd České republiky|Akademie věd ČR]].
 
Hlavním výzkumným projektem je ''Naše společnost'', v jehož rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o [[průzkum veřejného mínění]] na reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se zpravidla účastní minimálně 1000 respondentů. Do šetření jsou pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným a pravidelně využívaným materiálem nejen pro odbornou veřejnost, nýbrž také pro studenty nebo žurnalisty.
 
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost provádí CVVM speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu a pro vnější zadavatele z řad institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních. CVVM se také podílí na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění [[Central European Opinion Research Group]] (CEORG) a v letech 2001 – 20042001–2004 participovalo na výzkumném projektu [[Evropská komise|Evropské komise]] – [[Eurobarometer]].
 
CVVM pravidelně prezentuje svou práci formou tiskových informací a několikrát ročně pořádá tiskové konference k aktuálním tématům. Součástí popularizační činnosti je i pravidelné vystupování v médiích. Široké veřejnosti je k dispozici archiv obsahující tiskové zprávy od roku 1990. V rámci jednoho z projektů byl zpracován také archiv závěrečných zpráv z výzkumů Ústavu pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až roku 1999. Kopie jsou veřejně zpřístupněny v knihovně Sociologického ústavu, knihovně Akademie věd a v Národní knihovně. Datové soubory s výsledky výzkumů jsou předávány do Sociologického datového archivu, který je dále poskytuje k vědeckým a studijním účelům.