Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: Porovnání verzí

další úpravy
(další úpravy)
{{Významnost|20210510131634}}
{{infobox - organizace}}
'''Národní informační a poradenské středisko pro kulturu''' (zkr. NIPOS) je [[příspěvková organizace]] [[Ministerstvo kultury České republiky|Ministerstva kultury ČR]]. Bylo zřízeno k 1. 1. 1991.
 
Základní činností NIPOS je podpora rozvoje kultury, především kulturněspolečenskýchkulturně-společenských a tvůrčích aktivit v místech a regionech. Zejména v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.
 
=== Útvary NIPOS: ===
 
====* ARTAMA (Útvar porpro neprofesionální umělecké aktivity) ====– Působí v oblasti neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit. Pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, festivaly, přehlídky, soutěže.
* CIK (Centrum informací a statistik kultury) – Zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury. na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení.
Působí v oblasti neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit. Pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, festivaly, přehlídky, soutěže.
* KaM (Útvar koncepcí a metodiky) – Vznikají zde analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury. Pořádá vzdělávací semináře, odborná setkání a konference.
 
==Odkazy==
==== CIK (Centrum informací a statistik kultury) ====
=== Externí odkazy===
Zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury. na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení.
* {{oficiální web}}
 
* {{facebook}}
==== KaM (Útvar koncepcí a metodiky) ====
Vznikají zde analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury. Pořádá vzdělávací semináře, odborná setkání a konference.
 
=== Související články: ===
 
=== Související články: ===
* [[Osvětový ústav]]