Wikipedie:Loutkový účet/Hlasování 2021: Porovnání verzí

oprava pořadí sekcí
(příprava hlasování)
(oprava pořadí sekcí)
Pokud splňujete kvalifikační předpoklady výše, můžete se zúčastnit tohotojednoho nebo obou hlasování.
 
==Hlasování o závazném pravidle==
platná varianta hlasu je pouze '''Pro''' nebo '''Proti'''
 
==Hlasování o doporučení==
platná varianta hlasu je pouze '''Pro''' nebo '''Proti'''
 
 
==Schvalovací procedura==
;Pokud bude v řádném termínu dosaženo kvóra alespoň v jednom hlasování a)(pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) nebo b)(pro doporučení+proti doporučení), hlasování končí a návrhy s dosaženým kvórem hlasujících budou vyhodnoceny. Pokud závazné pravidlo získá potřebnou podporu, je přijaté závazné pravidlo. Pokud získá podporu pouze doporučení, je přijato doporučení. Pokud podporu nezíská ani jeden návrh, návrhy byly zamítnuty.
;Pokud nebude v řádném termínu dosaženo kvóra ani v jednom hlasování, a)(pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) ani b)(pro doporučení+proti doporučení), hlasování se jednorázově prodlužuje o 21 dní. Návrhy, které ani v prodlouženém termínu nedosáhly kvóra, byly zamítnuty. Návrhy s dosaženým kvórem hlasujících budou vyhodnoceny stejným způsobem jako v řádném termínu.
 
==Hlasování o závazném pravidle==
Pokud splňujete kvalifikační předpoklady výše, můžete se zúčastnit tohoto hlasování.
platná varianta hlasu je pouze '''Pro''' nebo '''Proti'''
==Hlasování o doporučení==
Pokud splňujete kvalifikační předpoklady výše, můžete se zúčastnit tohoto hlasování.
platná varianta hlasu je pouze '''Pro''' nebo '''Proti'''