Chemický potenciál: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 1 rokem
Chemické reakce jsou spojeny se '''změnou složení''' a změna složení souvisí s&nbsp;'''energetickou změnou'''. Každý druh energie je možné vyjádřit jako součin '''intenzivního''' (''μ<sub>i</sub>'' – chem. potenciál) a '''kapacitního''' (&Delta;''n<sub>i</sub>'' – přírůstek molů dané složky ''i'') parametru.
 
Při '''konstantním tlaku a teplotě''' lze chemický potenciál ''i''-té složky systému definovat následovně:
 
: <math> \overline{G}_i = \mu_i = \left(\frac {\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j \neq i }} </math>
: Parciální změnaderivace [[Gibbsova volná energie|volné entalpie]] (GibbsovaGibbsovy potenciáluenergie), kterápodle připadálátkového namnožství maloudané změnu počtu molů danésložky látkysystému.
 
Chemický potenciál je '''mírou afinity dané látky''' a o tom, jaké reakce budou v&nbsp;systému probíhat a jak rychle, rozhoduje jednak '''chemický potenciál''', jednak '''množství látek''' v&nbsp;systému.
Neregistrovaný uživatel