Posturografie: Porovnání verzí

Odebráno 96 bajtů ,  před 10 měsíci
čj a styl
m (-u nás, fmt)
(čj a styl)
'''Posturografie''' je obecný název, který zahrnuje techniky užívané ke kvantifikaci (hodnocení míry) a kvalitativnímu posouzení (určování charakteru) posturální rovnováhy, tj. rovnováhy stoje, a to za podmínek statických (statická posturografie) nebo dynamických podmínek, na pohybující se plošině (dynamická posturografie) apod.
 
==Posturografie==
===Historie===
Za zakladatele posturografie je pokládán [[Giovanni Alfonso Borelli]] (1608-1679), který ve své knize popisuje výchylky lidského těla při klidovém postoji.<ref> Borelli, G.A.: De motu animalium. Den Haag, Petrum Gosse, 1743, kpt. XVIII, s. 144.</ref> popisuje výchylky lidského těla při klidovém postoji. První publikace o elektronickém záznamu výkyvů těžiště při Rombergových postojích se objevují v 60. letech 20. století. V tehdejším Československu sestrojil první přístroj na registraci vestibulospinálních úchylek v 60. letech Uchytil a metodu nazval [[bezkontaktní vestibulospinografie]].<ref>Uchytil, B.: Methode der objektiven Aufzeichnung vestibulospinaler Reflexe. Mschr. Ohrenheilk., 96, 1962, s. 554-558.</ref> a metodu nazval [[bezkontaktní vestibulospinografie]]. V české a slovenské literatuře prvně prezentoval stabilogram Hlavačka.<ref>Hlavačka F, Kundrát J, Križková M, Bačová E. Fyziologické rozsahy hodnot parametrov stabilometrického vyšetrenia vzpriameného postoja, vyhodnocovaného počítačom. Cesk Neurol Neurochir. 1990; 53(2): 107-13.</ref>
 
Klinickou aplikaci dynamické počítačové posturografie jako první popsal v roce 1982 L.M. Nasher<ref>Nashner LM et al. Adaptation to altered support and visual conditions during stance: patients with vestibular deficits. J Neurosci. 1982 May;2(5):536-44. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=6978930 Medline abstract]</ref>. Prvnía první komerčně dostupný testovací systém byl vytvořen v roce 1986, kdy firma Neurocom International, Inc. spustila tzv. systém EquiTest.
K roku 2005 je v České republice podle dostupných informací 15 pracovišť se statickým počítačovým posturografem již neexistující firmy COMES Trading. Dále jsou v tomto čase na trhu v ČR k prodeji systém S.P.S. (SCPG+DCPG, fa. Synapsis, Francie) a Lucerne (SCPG, fa. Otopront, SRN).
 
K roku 2005 jebylo v České republice podle dostupných informací 15 pracovišť se statickým počítačovým posturografem již neexistující firmy COMES Trading. Dále jsoubyl v tomto čase na trhu v ČR k prodeji systém S.P.S. (SCPG+DCPG, fa. Synapsis, Francie) a Lucerne (SCPG, fa. Otopront, SRN).
===Statická posturografie===
[[Statická posturografie]] (statická počítačová posturografie - Static Computed Posturography, SCPG, '''stabilometrie'''), považovaná někdy za pouhou objektivizaci Rombergova testu,<ref>Fried R, Arnold W. Der objektivierbare Rombergtest (Posturographie) mit der neuen "Luzerner Messplatte." Laryngol Rhinol Otol (Stuttg). 66(8): 433-6.</ref> , je založena na principu měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil (centre of foot pressure, CFP;<ref>Winter DA. Human balance and posture control during standing and walking. Gait Posture 1995; 3(4): 193-214.</ref> body´s center of force, COF<ref>Hufschmidt A, Dichgans J, Mauritz KH, Hufschmidt M. Some methods and parameters of body sway quantification and their neurological applications. Arch Psychiatr Nervenkr 1980; 228(2): 135-150.</ref>) během stoje vyšetřovaného. Na rozdíl od subjektivního pozorování se však se jedná však o objektivní metodu, tzn.tedy o metodu nezatíženou subjektivní interpretací, jejíž výsledky je možno dokumentovat graficky a především numericky. To umožňuje přesnější hodnocení poruchy rovnováhy, porovnávání a archivaci výsledků.
===Dynamická posturografie===
[[Dynamická posturografie]] (dynamic computed posturography, DCPG) je složitější metodou objektivního měření posturální rovnováhy. Užívá se ke kvantifikování adaptivních mechanismů [[centrální nervová soustava|CNS]] (přizpůsobení centrálního nervového systému), které se účastní regulace postoje a [[rovnováha|rovnováhy]] za přirozených i nefyziologických podmínek. Mezi tyto mechanismy patří mechanismus smyslových vstupů (zrak, somatosenzorika -zejm. hmat a propriocepce, vestibulární systém), centrální zpracování a motorická odpověď. Posturografie se též užívá při rehabilitaci rovnováhy. DCPG umožňuje rozlišení vestibulární, vizuální a somatosensorické léze u poruch rovnováhy a diferenciaci mezi abnormalitou v periferním sensorickým a centrálním nervovým systémem posturální kontroly. Díky ní je též možná diferenciace sensorické a motorické složky posturální instability u neurologických onemocnění. DCPG umožňuje detekci pacientů s poruchou vestibulárního systému při normálním nálezu ENG. Vyšetření tak poskytuje komplementární informaci k ostatním testům vestibulární funkce.<ref>Black, F.O.: Clinical status of computerized dynamic posturography. Curr Opin Otolaryngol, 2001, 9, s. 314-318.</ref> Vzhledem k celkové interakci smyslových, motorických a centrálních procesů, které se účastní držení postoje a rovnováhy, počítačová dynamická posturografie používá různé protokoly za účelem rozlišování mezi četnými defekty a poškozeními, které by mohly mít vliv na pacientův řídící systém držení těla.
DCPG umožňuje rozlišení vestibulární, vizuální a somatosensorické léze u poruch rovnováhy a diferenciaci mezi abnormalitou v periferním sensorickým a centrálním nervovým systémem posturální kontroly. Je též možná diferenciace sensorické a motorické složky posturální instability u neurologických onemocnění. DCPG umožňuje detekci pacientů s poruchou vestibulárního systému při normálním nálezu ENG. Vyšetření tak poskytuje komplementární informaci k ostatním testům vestibulární funkce.<ref>Black, F.O.: Clinical status of computerized dynamic posturography. Curr Opin Otolaryngol, 2001, 9, s. 314-318.</ref>
Vzhledem k celkové interakci smyslových, motorických (pohybových) a centrálních procesů, které se účastní držení postoje a rovnováhy, počítačová dynamická posturografie vyžaduje různé protokoly za účelem rozlišování mezi četnými defekty a poškozeními, které by mohly mít vliv na pacientův řídící systém držení těla. Užívá se přitom různých kombinací.
==Odkazy==
===Reference===
910

editací