Dispozitivní právní norma: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (+)
Bez shrnutí editace
'''Dispozitivní právní norma''' je [[právní norma]], u které se lze odchýlit od pravidla chování obsaženého v dispozici normy. Dispozitivní normy jsou typické pro odvětví soukromého práva s ohledem na zásadu autonomie vůle a smluvní svobodu. Opakem normy dispozitivní je [[Kogentní právní norma|právní norma kogentní]].
 
Norma dispozitivní je dvojího charakteru, jelikož obsahuje v hypotéze dovolení odchýlit se od samotného pravidla chování obsaženého v dispozici. Toto pravidlo působí podpůrně, subsidiárně. Adresáti dispozitivní normy si díky tomu mohou ujednat vlastní pravidla. Až v případě, že tak neučiní, aplikuje se pravidlo obsažené v dispozici dispozitivní právní normy.
 
Dispozitivní právní normy jsou typické zejména pro [[soukromé právo]] s ohledem na zásadu autonomie vůle a smluvní svobodu. Umožňují účastníkům [[Právní vztah|právního vztahu]] určitou volnost v uspořádání vzájemných práv a povinností dohodou. V takové normě se může např. objevit formulace typu „…, není-li dohodnuto jinak“. Jinými slovy stanovuje pravidlo, které však nemusí platit v případě, že se strany práv a povinností vyplývajících z normy dohodnou jinak.
 
PřevážnáNapř. převážná většina norem českého [[občanský zákoník (Česko, 2012)|občanského zákoníku]] je ve smyslu jeho § 1 odst. 2 dispozitivní povahy. Odchýlit se nelze, pouze pokud to zákon výslovně stanoví, zejména v případě práva týkajícího se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti, a také tehdy, pokud by ujednání stran porušovalo dobré mravy či veřejný pořádek.
 
== Odkazy ==
Neregistrovaný uživatel