Nouzový stav: Porovnání verzí

Přidáno 29 bajtů ,  před 1 rokem
typo - členění
(ústavního zákona)
(typo - členění)
'''[[Nouzový stav]]''' je [[Krizová situace#Krizové stavy|krizový stav]], který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. [[stav nebezpečí|stavu nebezpečí]]).
 
== Česko ==
{{Podrobně|Nouzový stav (Česko)v Česku}}
V České republice nouzový stav vyhlašuje [[Vláda České republiky|vláda]] nebo [[předseda vlády]] na základě [[ústavní zákon|ústavního zákona]] č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.<ref name=":0">{{Citace elektronického periodika
| titul = Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Zákony.cz
}}</ref> Předstupněm nouzového stavu obvykle bývá stav nebezpečí, který může vyhlásit [[krajský hejtman|hejtman]] kraje nebo [[primátor]] hlavního města. Nouzový stav může být vyhlášen buď pro celé území státu, nebo pro vymezené území (např. vyjmenované kraje nebo správní obvody obcí s rozšířenou působností). Bez souhlasu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen nejvýše na 30 dnů.
 
== Slovensko ==
Ve Slovenské republice nouzový stav vyhlašuje vláda podle čl. 5 ústavního zákona č. 227/2002 Z. z., o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Podmínkou vyhlášení je, že došlo (nebo bezprostředně hrozí, že dojde) k ohrožení života a zdraví osob (a to i v příčinné souvislosti se vznikem pandemie), životního prostředí nebo značných majetkových hodnot v důsledku živelní pohromy, katastrofy, průmyslové, dopravní nebo jiné provozní havárie. Nouzový stav je možno vyhlásit na postiženém nebo bezprostředně ohroženém území. Zákon vyjmenovává, jaká omezení práv, uložení povinností nebo regulační opatření může vláda v rámci vyhlášení nouzového stavu vyhlásit. V době nouzového stavu může prezident na návrh vlády nařídit výkon mimořádné služby vojákům a povolat k výkonu mimořádné služby vojáky v záloze.